Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínu školení

Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínu školení

1.09.2022

 Vyrozumění členů OVK, jejichž účast na školení je povinná, o termínu školení