Vyúčtování pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019

Vyúčtování pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019

30.04.2020

Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce

 

dokument