Výzva a zadávací podmínky ,,Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení“

Výzva a zadávací podmínky ,,Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou včetně osvětlení“

20.04.2022

 

Oznámení o výběru dodavatele 05.05.2022

 

Výzva a zadávací podmínky

Příloha č.1 – Krycí list

Příloha č.2 – Čestné prohlášení

Příloha č.3 – Smlouva o dílo

Příloha č.4 – Projektová dokumentace

Příloha č.5 – Položkový rozpočet – Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou – Jíloviště