Výzva k podání nabídek – Veřejné sportoviště – Pumptrack

Výzva k podání nabídek – Veřejné sportoviště – Pumptrack

23.08.2020

na základě ustanovení § 27 a v souladu s § 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) a dle Směrnice 1/2017 obce Jíloviště o zadávání zakázek malého rozsahu, kdy se nejedná o zadávací řízení podle uvedeného
zákona, vyzývá uchazeče k podání nabídek na níže uvedenou a specifikovanou veřejnou zakázku malého rozsahu

,,Veřejné sportoviště – Pumptrack“

 

Výzva Pumptrack Jíloviště

 

Příloha č.1 Slepý rozpočet

 

Příloha č.2 Jíloviště Pumptrack PD

 

Příloha č.3 Krycí list Jíloviště Pumptrack

 

Příloha č.4 ČP dle §74 Jíloviště Pumtrack