Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Lomená

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Lomená

4.05.2022

 

Výzva a zadávací podmínky Lomená

Krycí list nabídky – příloha 01

Čestné prohlášení – příloha 02

SoD Lomené příloha 03

PD příloha 04

Slepý výkaz výměr – příloha 05