Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: „Vedení účetnictví Mateřské školy Jílovišti“