Výzva k podání nabídky s názvem: Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou

Výzva k podání nabídky s názvem: Multifunkční hřiště a hřiště pro malou kopanou

4.01.2022

Hřiště Výzva

Zadávací dokumentace v.1.2_220103

Přílohy

Editovatelné přílohy

Příloha č. 3 ZD – Závazný text návrhu smlouvy o dílo

 Dodatečná informace č.1 

Dodatečná informace č.2

Dodatečná informace č.3