Výzva k podání nabídky – Workout – volnočasové aktivity

Výzva k podání nabídky – Workout – volnočasové aktivity

13.07.2021

Zadávací dokumentace
pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
Workout – volnočasové aktivity
Zadavatel: Obec Jíloviště 

 

 

 

 

Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 – Krycí list nabídky

Příloha č. 2 – Návrh smlouvy

Příloha č. 3 – Prohlášení

Příloha č. 4 – PD

Příloha č. 5 – Technická specifikace

Příloha č. 6 – Slepý rozpočet

Příloha č. 7 – Kontrolní list