Výzva – vyjádření k podanému odvolání

Výzva – vyjádření  k podanému odvolání

20.01.2020

Ing. Marešovský bytem U Mrázovky 262/8d, 150 00 Praha 5 podal odvolání proti stavebnímu povolení:
Stavební úpravy místní komunikace Zahradní, Jíloviště
na pozemcích parc. č.442/3, 450/, 451/1, 451/3. ú. Jíloviště

 

výzva