Záměr obce Jíloviště č.1/2019

Záměr obce Jíloviště č.1/2019

28.01.2019

  úplatně zřídit věcné břemeno – Služebnost časově neomezenou k pozemkům p. č. 426/1 a 29/2