ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 1/2020

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 1/2020

16.03.2020

ZÁMĚR OBCE JÍLOVIŠTĚ Č. 1/2020
úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou
k pozemku parc.č. 435/1, v k.ú. Jíloviště

 

záměr