Záměr obce Jíloviště č. 1/2021

Záměr obce Jíloviště č. 1/2021

26.01.2021

úplatně zřídit věcné břemeno – služebnost časově neomezenou k pozemku parc.č. 433/1, v k.ú. Jíloviště

 

  Záměr obce Jíloviště č. 1/2021