Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.25/2021

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.25/2021

2.10.2021

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 25/202 I dne 29.9.2021

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 18. 10.2021 a zasedání zastupitelstva 20.10.2021
  4. Informace
  5. Diskuse a dotazy občanů

zápis č.25