Zasedání zastupitelstva č.13/2008

Program

projednání:

a) Smlouvy o mezi obcí Jíloviště a VAK Beroun ve věci provozování vodohospodářského zařízení v obci

Jíloviště

b) Výše vodného a stočného na rok 2008

c) Bezúplatného převodu pozemku 397/3 v k.ú. Jíloviště

d) Členského příspěvku Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR)

e) Žádosti o udělení výjimky k nemovitosti č.p. 10 v ulici Lipová

f) Využití objektu č.p. 2

g) Výstavby nového rodinného domu na pozemcích p.č. 191/2, 191/12, 191/14 a přestavba chaty č.e. 0140

h) Zaplacení faktury VHS Benešov za dovážení vody do vodojemu

Schváleno 7 hlasy.

Usnesení

a) Smlouvy mezi obcí Jíloviště a VAK Beroun ve věci provozování vodohospodářského zařízení v obci Jíloviště.

USNESENÍ č. 2a/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje smlouvu mezi obcí Jíloviště a společností VAK Beroun, a.s. ve věci provozování vodohospodářského zařízení v obci Jíloviště.

Schváleno 7 hlasy.

b) Výše vodného a stočného na rok 2008.

USNESENÍ č. 2b/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na rok 2008 vodné ve výši 36,34 Kč/m³ s 9% DPH a stočné ve výši 25,66 Kč/m³ s 9 % DPH, tedy celkem 62 Kč/m³ s 9 % DPH.

    Schváleno 7 hlasy.

c) Bezúplatného převodu pozemku č.p. 397/3 v k.ú. Jíloviště.

USNESENÍ č. 2c/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje bezúplatný převod pozemku č.p. 397/3 v k.ú. Jíloviště od ŘSD.

d) Výše členského příspěvku Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR).

USNESENÍ č. 2d/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje roční členský příspěvek Sdružení místních samospráv České republiky který je stanoven dle stanov SMS ČR a tedy ve výši 1000 Kč + 1Kč za každého občana obce. Pro letošní rok je poplatek ve výši 1606,- Kč. Pro následující roky bude stanoven podle schváleného vzorce

Schváleno 7 hlasy.

e) Žádosti o udělení výjimky k nemovitosti č. p. 10 v ulici Lipové.

USNESENÍ č. 2e/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje žádost o udělení výjimky k nemovitosti č.p. 10 v ulici Lipové.

Schváleno 7 hlasy.

f) Využití objektu č.p. 2.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí využití objektu č.p. 2

g) Výstavby nového rodinného domu na pozemcích p.č. 191/2, 191/12, 191/14 a přestavba chaty č.e. 0140.

USNESENÍ č. 2g/13/2008

Zastupitelstvo obce nesouhlasí s přestavbou chaty č. e. 0140 podle předložené projektové dokumentace. dále nesouhlasí s výstavbou RD na pozemcích p.č. 191/2, 191/12, 191/14.

Schváleno 7 hlasy.

h) Zaplacení faktury VHS Benešov za dovážení vody do vodojemu.

USNESENÍ č. 2h/13/2008

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje zaplacení faktury společnosti VHS Benešov s.r.o. za dovážení vody cisternami do vodojemu na Cukráku ve výši 360 000,- Kč.