Zasedání zastupitelstva č. 18/2012

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo : 18/ 2012

Datum : 20. 09. 2012

Začátek zasedání : 19:10 h

Ukončení zasedání : 20:15 h

Přítomni: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel , JUDr J. Nekola od 19:30 hodin

Zasedání řídil starosta Ing. K. Dostálek

Předsedající předložil návrh

– návrhové komise pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO:

předseda: navržený Ing. J. Vorel – odmítl z důvodu, že nemá připravené návrhy usnesení pro dodatečně

zařazené otázky b), c) do programu zasedání místo něj navržena L. Hastrmanová

– ověřovatele zápisu č 18/2012: L. Hastrmanová, R. Moureček

– zapisovatelku zápisu č. 18/2012: L. Fatková

– program zasedání ZO Jíloviště č. 18/2012

SEZNÁMENÍ:

a) S rozpočtovým opatřením č.5/2012

PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Výše odměny členů místní komise pro konání místního referenda.
b) Rozpočtového opatření č.69/2012.
c) Stání autobusů veřejné dopravy na ulici Pražská.
d) Oznámení kontrolního výboru ZO Jíloviště provést následnou kontrolu a kontrolní činnost.
e) Žádost o vyjmutí pozemku p. č. 333/3 z návrhu pro místní referendum.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 18. 10. 2012 v 19,00 h na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 25. 10. 2012 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2) Iformace:

a)Finanční náklady na opravu částí komunikací – Pražská, Na Hájensku, K Trnové, Lipová a Na Zvonici.

b) Upřesnění informací z letáku přípravného výboru.

3) Dotazy občanů.

Schváleno 7 hlasy.

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.