Zasedání zastupitelstva č. 29/2009

 

Program, projednání a schválení:

 

a)Rozpočtového opatření č. 7/2009.
b)Vstup obce Jíloviště do Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy.
c)Schválení ceny vodného a stočného na rok 2010.
d)Koupě části pozemku parc. č. 31/7.
e)Žádost o stanovisko obce ke stavebním úpravám a modernizaci chaty manželů xxxxx.
f)Dar obci Jíloviště.
g)Vybudování části dešťové kanalizace v ulici Pražská.
h)Možnosti postavení RD na pozemku parc. č. 52/5 o velikosti 600 m².
i)Záměru obce prodat obecní pozemek v k.ú. Jíloviště, parc. č. 39/4.

 

Různé:

1.Termín pracovní schůzky – 11. 11. 2009 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště. Zasedání ZO – 18. 11. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

2.Informace:
a) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Jíloviště.
b) Rozpočtové opatření č. 6/2009.
c) Stará hasičská zbrojnice.
d) Oprava cesty k Vondrákům.
e) Mrtvý muž.
f) Vrak na Policii v Mníšku pod Brdy a na odpočívce na Cukráku.
g) Nepovolený odběr na OÚ.

Schváleno 6 hlasy.

 

Usnesení:

a) Rozpočtového opatření č. 7/2009.

USNESENÍ č. 2a/29/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2009. Schváleno 6 hlasy.

 

b) Vstup obce Jíloviště do Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy.
USNESENÍ č. 2b/29/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje vstup obce Jíloviště do Svazku obcí VOK Mníšek pod Brdy. Schváleno 6 hlasy.

 

c) Schválení ceny vodného a stočného na rok 2010.
USNESENÍ č. 2c/29/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje na rok 2010 cenu vodného ve výši 34,09 Kč bez DPH a stočného 25,26 Kč bez DPH. Schváleno 6 hlasy.

 

d) Koupě části pozemku parc. č. 31/7.
USNESENÍ č. 2d/29/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje koupi pozemku parc. č. 31/7 o výměře 18 m² za 250,- Kč/m². Schváleno 6 hlasy.

 

e) Žádost o stanovisko obce ke stavebním úpravám a modernizaci chaty manželů xxxxx.
USNESENÍ č. 2e/29/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje stavební úpravy a modernizaci chaty manželů xxxxx podle předložené studie bez zvětšení zastavěné plochy ze 47 m² na 60 m². Schváleno 6 hlasy.

 

f) Dar obci Jíloviště. Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí dar pana xxxxx ve výši 10 000,- Kč na opravu obecních komunikací.

 

g) Vybudování části dešťové kanalizace v ulici Pražská.
USNESENÍ č. 2g/29/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště pověřuje starostu obce vyhlášením výběrového řízení na vybudování dešťové kanalizace v ulici Pražská od šachty č. 1. k šachtě č. 4. Schváleno 6 hlasy.

 

h) Možnosti postavení RD na pozemku parc. č. 52/5 o velikosti 600 m².
USNESENÍ č. 2h/29/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje výstavbu RD na pozemku parc. č. 52/5 o výměře 595 m². Schváleno 6 hlasy.

 

i) Záměru obce prodat obecní pozemek v k.ú. Jíloviště, parc. č. 39/4.
USNESENÍ č. 2i/29/2009
Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje záměr obce č. 1/2009 prodat obecní pozemek v kat. ú. Jíloviště, parc. č. 39/4 o výměře 3 m² panu xxxxx za cenu 270,- Kč/m² Schváleno 6 hlasy.

 

Ověřil: Mgr. Ivo Černý Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek starosta