Zasedání zastupitelstva č 42/2014

800×600

Normal
0

21

false
false
false

CS
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normální tabulka“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Times New Roman“,serif;}

 

       ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo:                         42/ 2014

Datum:                       21. 8. 2014

Začátek zasedání:      19 : 05 h

Ukončení zasedání:    20 : 10 h

  

  Přítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

   Omluveni : L. Hastrmanová, Ing. J. Vorel

  Hosté: 10 občanů.

  Zasedání řídil starosta : Ing. K. Dostálek.

  Předsedající předložil návrh:

          návrhy  pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO :  Mgr. I. Černý

          ověřovatelů zápisu č. 42/2014:    R. Moureček, P. Šmíd

  –    zapisovatele zápisu č. 42/2014:   L. Fatková

  –    programu zasedání ZO Jíloviště č. 42/2014

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ :

a) Zhotovitele díla „Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“.

b) Pověření starosty obce Jíloviště vybrat stavební dozor na realizaci díla  „Rekonstrukce komunikace 

     –  Jíloviště“.

c) Jednacího řádu finančního výboru.

d) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést

    stavbu  č. IV- 12 – 60117626/VB/01 Jíloviště, U Hřiště , 242/1 – kNN.

e) Smlouvy o úvěru č. 0390370479.

f) Zhotovitele na realizaci díla  „Jíloviště  – přeložka kanalizace pro MŠ“.

.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 11. 9. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

    Zasedání ZO – 18. 9. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

 

2) Informace.

    a) Obchod v Jílovišti.

    b) Ošetření javorů v ulici Pražská a ošetření keřů a stromů na obecním hřbitově v Jílovišti

 

3) Dotazy občanů.

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd                            

Schváleno 6 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Průběh zasedání byl dokumentován kamerovým záznamem, který pořídil pan xxxxx.

 Úvodem podal  starosta obce Ing. K. Dostálek vysvětlení ke zrušení zasedání ZO č. 41, které bylo ohlášeno na pátek 15. 8. 2014.  Důvodem konání zasedání ZO bylo urychlit jednání, ve schválení zhotovitele, aby nedošlo k prodlení  v  záležitosti  rekonstrukce ul Pražská, na kterou byla poskytnuta dotace a poskytovatelem  stanoven termín dokončení. Záměr byl rozhodnout v co nejkratší době po jednání výběrové komise, která  měla doporučit zhotovitele díla.

Podrobným prozkoumáním rozpočtové části podaných nabídek však zůstal pouze jeden uchazeč a to zákon o VZ nepřipouští.  Nebyl by proto naplněn bod k jednání.

 

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Zhotovitele díla „Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“.

Do 7. 8. 2014 byly  doručeny na OÚ Jíloviště do 9:00 hodin 4 nabídky ve VŘ „Rekonstrukce  komunikace  – Jíloviště“.

Společnosti STRABAG a. s.  a  ZNAKON a. s., navrhla výběrová komise vyloučit pro nesplnění zadávacích podmínek.

U společnosti SKANSKA a. s. , s nabídkovou cenou 16 412 160,- Kč , byly  v podrobnějším prostudování rozpočtu nalezeny nedostatky, které by v konečném hodnocení ovlivnily konečnou cenu. I společnost EUROVIA CS a. s., s nabídkovou cenou 17 439 700,- Kč, chybovala, nedošlo však ke změně ceny nabídky.

Výběrová komise doporučila po konzultaci s Radou ROP výběrové řízení zrušit, protože zákon o VŽ nepřipouští výběr  zhotovitele v případě splnění podmínek pouze jednoho uchazeče.

Rada ROP prodloužila termín dokončení akce pro čerpání dotace do 31. 5. 2015.

ÚHS může kontrolovat VŘ k poskytnuté dotaci po dobu 10 let !

I. Černý konstatoval, že má obec představu o zájmu společností a nabídnutých cenách.

Návrh usnesení č. 2a/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje :

1)    vyloučení společnosti ZNAKON a.s., STRABAG a.s., SKANSKA CS a.s. ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“, vyhlášené dne 30. 6. 2014 v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 SB., o veřejných  zakázkách , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka je  zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 491525. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy) , číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/74.01748.

2)    zrušení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm.s e)zákona, neboť k hodnocení zbyla nabídka pouze jednoho uchazeče

3)    opětovné vyhlášení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky

4)    členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na základě dopisu  ze dne 12. 7. 2014, číslo jednací 345/2014/OÚ, jehož kopie je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 42/2014

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2a/42/2014 byl schválen 6 hlasy.

  

 

b) Pověření starosty obce Jíloviště vybrat stavební dozor na realizaci díla  „Rekonstrukce

    komunikace  –   Jíloviště“.

V diskuzi k tomuto bodu se přítomní shodli na tom, že je důležité vybrat dobrý TDI (technický dozor investora).

Mgr. I. Černý navrhl výběr TDI jako VŘ malého rozsahu.

Ing. M. Cvrček upozornil na důležitost kontroly výstupů při stavbě.

Návrh usnesení č. 2b/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje , aby starosta obce Jíloviště Ing. K. Dostálek oslovil vytipované osoby za účelem stavebního dozoru  na realizaci díla  „Rekonstrukce komunikace – Jíloviště“ Kvalifikační předpoklady oslovených subjektů budou odpovídat charakteru zakázky. Nejvýhodnější nabídku vybere zastupitelstvo obce.

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2b/42/2014 byl schválen 6 hlasy.

                                                                                     

c) Jednacího řádu finančního výboru.

Mgr. I. Černý konstatoval, že jednání kolem  vzniku jednacího řádu jsou zdlouhavá a jako člen komise pro jeho vypracování předkládá jeho aktuální znění ke schválení.

Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl nehlasovat o předloženém návrhu, protože není přítomen předseda finančního výboru a jednání k tomuto bodu přeložit. Na další zasedání.

L. Fatková neměla možnost seznámit se  s předkládaným dokumentem a doporučila jej  nyní neschvalovat .

Návrh usnesení č. 2c/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje navržený Jednací řád finančního výboru.

Pro: Mgr. I. Černý, R. Moureček

Proti F. Andres,  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2c/42/2014 nebyl schválen 4 hlasy.

 

d) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést

    stavbu   č. IV- 12 – 60117626/VB/01 Jíloviště, U Hřiště , 242/1 – kNN.

Jedná se o el. přípojku ke stavbě MŠ v ulici U Hřiště.

Návrh usnesení č. 2d/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízená věcného břemene – služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12—60117626/VB/01 Jíloviště, U Hřiště , 242/1- kNN.

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2d/42/2014 byl schválen 6 hlasy.

..

e) Smlouvy o úvěru č. 0390370479.

Poskytovatel úvěru na zajištění finančních prostředků pro stavbu MŠ byl vybírán ze 3 bankovních ústavů: Komerční banky, ČSOB a České spořitelny.  Zadávací podmínkou pro srovnatelné hodnocení byl ukazatel PRIBOR 6 M. Nejvýhodnější nabídku dala Česká spořitelna s cenou úvěru 32 918,- Kč

V proběhlé diskuzi starosta obce Ing. K. Dostálek zmínil naplnění podmínek nulových sankčních poplatků při nedočerpání nebo přečerpání prostředků. Je také pravděpodobné, že posunutím začátku rekonstrukce ulice Pražská a novým VŘ na tuto akci nebude úvěr čerpán vůbec.

Návrh usnesení č. 2e/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o úvěru č. 0390370479“ s bankovním ústavem Česká spořitelna a. s.  ve věci poskytnutí úvěru na vybudování mateřské školky.

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2e/42/2014 byl schválen 6hlasy.

f) Zhotovitele na realizaci díla  „Jíloviště  – přeložka kanalizace pro MŠ Zhotovitele na realizaci díla  „Jíloviště  – přeložka kanalizace pro MŠ

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o průběhu výběru zhotovitele přeložky kanalizace na pozemku 241/2, kde má být vybudována MŠ.

Z pěti oslovených společností jedna neodpověděla, dvě se omluvily pro nedostatek kapacit, společnost Hmelar nabídla cenu 372 000,- Kč s DPH, společnost Vodovody a kanalizace Vak Beroun nabídla zhotovení za částku 356 495,- Kč s DPH, s nástupem v prvním týdnu v září 2014.

Návrh usnesení č. 2f/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zhotovitele realizace díla „Jíloviště  – přeložka kanalizace pro MŠ“ Vybrána byla společnost Vak Beroun za cenu 356 495,- Kč  vč. DPH.

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2f/38/2014 byl schválen 6 hlasy.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 11. 9. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

    Zasedání ZO – 18. 9. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín a místo pracovní schůzky a zasedání OZ.

2) Informace.        

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o dopadení zloděje, který vykrádal v noci rodinné domky na Jílovišti.. Zároveň upozornil na krádež dokladů z automobilu zaparkovaném na staveništi pekárny a cukrárny na Pražské ulici. Vyzval přítomné ke zvýšené opatrnosti a informování sousedů.

 

    a) Obchod v Jílovišti.

Obchod je již vybaven nábytkem, čeká se na vyjádření hygienika.  Otevírací doba je přislíbena min do 20:00 hodin.

Otevření restaurace je závislé na dodání nového barového pultu.

 

    b) Ošetření javorů v ulici Pražská a ošetření keřů a stromů na obecním hřbitově v Jílovišti

K ošetření javorů na ulici Pražská by mělo dojít v posledním srpnovém týdnu . Z několika  oslovených společností, které poskytují tyto služby   byla vybrána společnost ROSSY service s. r. o. . V nabídnuté  ceně 20 459,- Kč s DPH je prořez a redukce pater 24 ks  javorů, odvoz a likvidace ořezaných větví, odstranění náletů na obecním hřbitově a prořez stromů tamtéž.

Možná, že upravené javory nebudou hezké.   

 

3) Dotazy občanů.

Dotazy byly zodpovězeny během jednání.

 Zapsala: Libuše Fatková      

Ověřil:     F. Andres, R. Moureček     

                                                                                                                Ing. Karel Dostálek

                                                                                                                           starosta

     

  USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 42/2014

 

  

a)  usnesení č. 2a/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje :

1)      vyloučení společnosti ZNAKON a.s., STRABAG a.s., SKANSKA CS a.s. ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“, vyhlášené dne 30. 6. 2014 v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 SB., o veřejných  zakázkách , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka je  zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 491525. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy) , číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/74.01748.

2)      zrušení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm.s e)zákona, neboť k hodnocení zbyla nabídka pouze jednoho uchazeče

3)      opětovné vyhlášení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky

členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na základě dopisu  ze dne 12. 7. 2014, číslo jednací 345/2014 Návrh usnesení č. 2a/42/2014

 

b) usnesení č. 2b/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje , aby starosta obce Jíloviště Ing. K. Dostálek oslovil vytipované osoby za účelem stavebního dozoru  na realizaci díla  „Rekonstrukce komunikace – Jíloviště“ Kvalifikační předpoklady oslovených subjektů budou odpovídat charakteru zakázky. Nejvýhodnější nabídku vybere zastupitelstvo obce.

 

c) usnesení č. 2c/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje navržený Jednací řád finančního výboru.

 

d) usnesení č. 2d/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízená věcného břemene – služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12—60117626/VB/01 Jíloviště, U Hřiště , 242/1- kNN.

 

e) usnesení č. 2e/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o úvěru č. 0390370479“ s bankovním ústavem Česká spořitelna a. s.  ve věci poskytnutí úvěru na vybudování mateřské školky.

 

f) usnesení č. 2f/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zhotovitele realizace díla „Jíloviště  – přeložka kanalizace pro MŠ“ Vybrána byla společnost Vak Beroun za cenu 356 495,- Kč  vč. DPH.