Zasedání zastupitelstva č. 7/2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo : 7/ 2011
Datum : 22. 09. 2011
Začátek zasedání: 19, 06 h
Ukončení zasedání : 20, 15 h


Přítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová ,
R. Moureček, JUDr. J. Nekola, P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Zasedání řídil starosta obce Ing. K. Dostálek

PROGRAM:
1. KONTROLA ZÁPISU.
2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

  1. Rozpočtového opatření č. 5/2011.
  2. Umístění nového OÚ a domu služeb obce Jíloviště.

RŮZNÉ:
Dotazy občanů. Pro zobrazení celého zápisu
klikněte zde.