Zasedání zastupitelstva č. 8/2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo : 8/ 2011
Datum : 20. 10. 2011
Začátek zasedání: 19:10 h
Ukončení zasedání : 20:35 h

Přítomni: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová, R. Moureček, JUDr. J. Nekola,
P. Šmíd, Ing. J. Vorel

Omluven: Mgr. I. Černý
Hosté: 2 občané
Zasedání řídil starosta obce Ing. K. Dostálek

PROGRAM:
1. KONTROLA ZÁPISU.
2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

 1. Neplatnosti usnesení č. 2b/7/2011.


 1. Plánu investic V a K.

 1. Návrhu kalkulace cen vodného a stočného na rok 2012.
 2. Rozdělení pozemku parc. č. 330/3.
 3. Návrhu vypořádání vlastnických vztahů k parcelám rozšiřujícím obecní komunikace parc. č. 330/4, 330/5 o výměrech 422 a 167 m².
 4. Smlouvy s Českou pojišťovnou.
 5. Zrušení výběrového řízení na společnost pro zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území obcí Líšnice, Černolice a Jíloviště.
 6. Výzvy k podání nabídky a Dohody o centrálním zadávání.
 7. Dvou členů výběrové komise na výběr svozové firmy na zabezpečení komplexního nakládání s odpady na katastrálním území obcí Líšnice, Černolice a Jíloviště.
 8. Změny využití pozemku parc. č. 236/1.

3. RŮZNÉ:

 1. Termín pracovní schůzky – 8, 22. 11. 2011 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO – 15. 12. 2011 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

 1. Informace: a) Územní plán
 2. Dotazy občanů

  .

Pro zobrazení celého zápisuklikněte zde.