Zasedání zastupitelstva č.9/2007

Program

projednání:

a) Rozpočtového opatření č. 3/2007.

b) Výběru firmy na likvidaci autobusových zastávek.

c) Pojistné smlouvy č. 43122970-15.

d) Žádosti firmy Rh-arch ve věci vila-domů.

e) Náplně činnosti kontrolního a finančního výboru.

f) Nákladů na dovážení vody do vodojemu na Cukráku.

g) Schválení postupu čištění vodovodního řadu.

h) Sazebníku úhrad za poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

i) Nevratné bezúročné finanční výpomoci obci Klínec ve výši 300 000,- Kč.

j) Likvidace biologického odpadu – pálení suchých větví.

k) Dar obci Líšnice na vybudování školní jídelny.

Schváleno 6 hlasy.

Usnesení

a) Rozpočtového opatření č. 3/2007.

USNESENÍ č. 2a/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2007.

Schváleno 8 hlasy.

 

b) Výběru firmy na likvidaci autobusových zastávek.

USNESENÍ č. 2b/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje firmu František Keyř studnařství na likvidaci stávajících 4 autobusových čekáren na Strakonické rychlostní komunikaci, zachování autobusové čekárny ve středu obce a vybudování autobusové zastávky v ulici Příjezdní naproti OÚ.

Schváleno 6 hlasy. Pan M. Petřík se zdržel. Proti K. Dostálek.

 

c) Pojistné smlouvy č. 43122970-15.

Pojištění této pojistné smlouvy se vztahuje na odpovědnost za škodu vzniklou v souvislosti s činností vykonávanou na základě zákona o obcích č. 128, který byl vydán dne 12. 4. 2000.

USNESENÍ č. 2c/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje uzavření pojistné smlouvy č. 43122970-15 u České pojišťovny a.s.

Schváleno 8 hlasy.

d) Žádosti firmy Rh-arch ve věci vila-domů.

USNESENÍ č. 2d/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje návrh firmy Rh-arch dle předložené prezentace pro nesplnění zadaných podmínek.

Schváleno 8 hlasy.

e) Náplně činnosti kontrolního a finančního výboru.

USNESENÍ č. 2e/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje předložený návrh činnost kontrolního a finančního výboru.

Schváleno 8 hlasy.

f) Nákladů na dovážení vody do vodojemu na Cukráku.

USNESENÍ č. 2f/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zprávu starosty ve věci nákladů dovážení vody do vodojemu.

Schváleno 8 hlasy.

g) Schválení postupu čištění vodovodního řadu.

USNESENÍ č. 2g/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje čištění vodovodního řadu od zdrojů v lokalitě Jeptiška do úpravny vody a čištění vrtu v lokalitě Jeptiška .

Schváleno 8 hlasy.

h) Sazebníku úhrad za poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

USNESENÍ č. 2h/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje sazebník úhrad za poskytované informace podle zákona č. 106/1999 Sb. v nejvyšší sazbě.

Schváleno 8 hlasy.

i) Nevratné bezúročné finanční výpomoci obci Klínec ve výši 300 000,- Kč.

USNESENÍ č. 2ch/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje návratnou bezúročnou výpomoc obci Klínec ve výši 300 000,- Kč za podmínek uvedených ve smlouvě.

Schváleno 8 hlasy.

j) Likvidace biologického odpadu – pálení suchých větví.

USNESENÍ č. 2j/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje nařízení o pálení suchých větví v pátek odpoledne a sobotu od 8 do 17 hodin.

Schváleno 8 hlasy.

k) Dar obci Líšnice na vybudování školní jídelny.

USNESENÍ č. 2j/9/2007

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje dar obci Líšnice ve výši 5 000,- Kč. na školní jídelnu

Schváleno 6 hlasy.