Zasedání zastupitelstva č. 9/2011

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo : 9/ 2011
Datum : 29. 11. 2011
Začátek zasedání: 19:00 h
Ukončení zasedání: 20:40 h

Přítomni: F. Andres, Ing. K. Dostálek, L. Fatková, L. Hastrmanová ,
R. Moureček, P. Šmíd, Ing. J. Vorel.

Omluven: JUDr. Jan Nekola

Neomluven: Mgr. Ivo Černý

Hosté: 3 občané.

Zasedání řídil starosta obce Ing. K. Dostálek
PROGRAM :
1. KONTROLA ZÁPISU.
2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

  1. Rozpočtového opatření č. 6/2011.
  2. Žádosti paní xxxxx.
  3. Odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu činnosti zastupitele obce.
  4. Stání motorových vozidel v ulici Lomená.
  5. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Jíloviště a RWE GasNet, s.r.o. a obecním pozemku parc. č. 307/24.Prodeje nekótonovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s.
  6. Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi obcí Jíloviště a RWE GasNet, s.r.o. na obecním pozemku parc. č. 192/4.
  7. Prodeje nekótonovaných akcií společnosti Česká spořitelna a.s.
  8. Schválení výsledku výběrového řízení na společnost vyvážející komunální odpad v obci Jíloviště
  9. Paušální ceny za svoz směsného komunálního odpadu a separace

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky ve čtvrtek 6. 12. 2011 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

Zasedání ZO ve čtvrtek 15. 12. 2011 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

2) Informace:

a) Zpomalovací polštáře.

b) Zavedení dvousložkové ceny.

c) Obecní komunikace mezi ulicí Hasičskou a K Trnové.

3.) Dotazy občanů.

 

 

Pro zobrazení celého zápisu klikněte zde.