Závěrečný účet 2019

Závěrečný účet 2019

4.06.2020

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2019

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2019 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 12. 12.2018. Rozpočet byl schválen bez výhrad jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytky hospodaření z minulých letech. Během roku bylo přijato patnáct rozpočtových opatření schvalovaných zastupitelstvem obce, případně pouze starostou obce. Tento závěrečný účet je k nahlédnutí v listinné podobě na OÚ.

 

Závěrečný účet 2019