Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2018

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2018

30.04.2019

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2018 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 20. 12.
2017. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytky hospodaření
z minulých letech.  

Dokument