Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2019

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2019 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 12. 12. 2018. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytky hospodaření z minulých letech. Během roku bylo přijato patnáct rozpočtových opatření schvalovaných zastupitelstvem obce, případně pouze starostou obce

 

Závěrečný účet 2019