Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2020 – návrh

Závěrečný účet obce Jíloviště za rok 2020 – návrh

21.04.2021

Obec Jíloviště hospodařila v roce 2020 podle rozpočtu schváleného zastupitelstvem obce dne 11. 12. 2019. Rozpočet byl schválen jako schodkový, přičemž schodek rozpočtu byl kryt přebytky hospodaření z minulých letech. Během roku bylo přijato osm rozpočtových opatření schvalovaných zastupitelstvem obce:

  • Rozpočtové opatření č. l – zastupitelstvo obce schválilo dne 1. 4. 2020
  • Rozpočtové opatření č. 2 – zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 4. 2020
  • Rozpočtové opatření č. 3 – zastupitelstvo obce schválilo dne 3. 6. 2020
  • Rozpočtové opatření č. 4 – zastupitelstvo obce schválilo dne 22. 7. 2020
  • Rozpočtové opatření č. S – zastupitelstvo obce schválilo dne 31. 8. 2020
  • Rozpočtové opatření č. 6 – zastupitelstvo obce schválilo dne 15. 10. 2020
  • Rozpočtové opatření č. 7 – zastupitelstvo obce schválilo dne 9. 11. 2020
  • Rozpočtové opatření č. 8 – zastupitelstvo obce schválilo dne 30. 11. 2020

 závěrečný účet-návrh