Změna běžného účtu obce Jíloviště

Oznamujeme Vám změnu běžného účtu obce Jíloviště na: 4309731379/0800 vedeného u České spořitelny a.s., Praha 4, Olbrachtova 62, 140 00 Praha 4.