Přerušení dodávky elektřiny

Středočeská energetika a.s. oznamuje přerušení nebo omezení dodávky elektřiny v oblasti Na Hájensku(Zenklova, Baxova):

Dne 18.4.2005 od 8:15 do 15:30

Dne 22.4.2005 od 8:15 do 12:15

Dne 25.4.2005 od 8:15 do 15:30

Dne 25.4.2005 od 8:15 do 14:30 se bude přerušení nebo omezení dodávky elektřiny týkat celé oblasti od hotelu až ke křižovatce Pražská a Příjezdní.

Pro případné informace volejte na tel. číslo: 251 642 178

Odpad

Sběr nebezpečného odpadu:

uskuteční se v sobotu 23.dubna 2005 od 11:50 do 12:10 hod. u obecního úřadu.

Do nebezpečného odpadu patří např. barvy, ředidla, baterie, léky kyseliny, lepidla, nádoby od sprejů, motorové oleje, pesticidy, teploměry, výbojky, zářivky, pneumatiky, lednice, …

Velkoobjemové kontejnery na odpad:

budou přistaveny v sobotu 23.dubna 2005 vedle obecního úřadu a v ulicích Na Hájensku a K Dubíčku.

Tyto kontejnery nejsou určeny pro domovní komunální odpad, tříděný odpad(plasty, papír, sklo), stavební suť, železo a nebezpečný odpad.