Trasa č. 5 – Po hřebenech Brd

Po hřebenech Brd

 Popis trasy:

Dalo by se říci, že tato trasa kopíruje hranice Mníšeckého regionu. Na své si přijdou hlavně milovníci přírody hledající klid a odpočinek od civilizace. Projedete ale i místy, kde se připomene historie tohoto krásného kraje a budete mít příležitost občerstvit se v několika místních restauracích. Celá trasa je vedena po cyklotrasách, které jsou značeny pásovým značením.

Upozornění: Tato trasa patří k těm náročnějším.

Start: Z Jíloviště od křižovatky u Obecního úřadu se vydáte po červené cyklo, která hned za podjezdem Strakonické silnice uhýbá vlevo směr Černolice.

Základní informace:

Vhodné kolo: trek, MTB.

Náročnost trasy: těžká

Délka trasy: 68 km

Nastoupané metry: 795 m

 

Cyklistická trasa 138839 – powered by Bikemap

 

Průvodce trasou:

Jíloviště: Obec Jíloviště a její okolí nabízí nepřeberné množství výletů pro cykloturisty i turisty. Je ideálním místem pro tzv. víkendovou rekreaci. Ubytovat se můžete v Pensionu Jíloviště nebo v Hotelu Cinema Palace. Obědy, večeře a příjemné posezení nabízí restaurace Pod lesem a restaurace U Hastrmana.
Vydejte se po červené cyklo směr Černolice.

 

Černolice: Nad obcí se zvedají černolické Čertovy skály, které slouží jako cvičná stěna horolezcům. Na jejich vrchol se dá vystoupit (vyjet) z náhorní strany a získat tak krásný rozhled po okolí. Pokračujte dál po červené cyklotrase.

Rozc. u Skalky: Na tomto rozcestí můžete udělat malou odbočku z trasy. Asi 0,5 km od tohoto rozcestí (modrá cyklo) se nachází poutní místo Skalka. Stojí tu Františkánský klášter s kostelem M. Magdaleny a kapličky křížové cesty z r. 1755 – 1762. Je tu stánek s občerstvením a příjemné venkovní posezení. Najdete tu i infotabuli s mapou.

Pokračujte zpět na rozcestí a dál po červené cyklotrase.

Rozc. Kytínská louka: Asi po 400 m od tohoto rozcestí ve směru naší trasy dojedete k lesní restauraci. Můžete využít venkovního i vnitřního posezení a v příjemném prostředí doplnit zásoby. Pokračujte dál po červené cyklotrase.

Rozc. Na Soudném: Na tomto rozcestí najdete odpočívadlo s přístřeším a informační tabule s mapou. Odbočte vpravo po zelené cyklo směr Hostomice.

Rozc. Jelení Palouky: Tady se zelená cyklotrasa rozděluje do dvou směrů. Pokračujte vlevo směr Stožec.

Rozc. Stožec: Právě jste překonali nejvyšší bod této trasy (cca 641 m.n.m.). Jistě vám přijde vhod odpočívadlo s přístřeším, které tu na vás čeká.

Dál pokračujte po zelené cyklo směr Knížecí Studánky.

Rozc. Knížecí Studánky: Krásné místo s lesní pasekou a hájovnou.Také na tomto rozcestí najdete odpočívadlo s přístřeším. Občerstvit se můžete vodou z lesní studánky – pokud ji ovšem najdete. Je ukryta u cesty vpravo nad hájovnou asi 200m od rozcestí.

Dál pokračujte po zelené cyklotrase.

Malá Sv. Hora: Návrat do civilizace nám tu zpříjemní výletní restaurace, která nabizí i venkovní posezení. V její blízkosti stojí kaple Navštívení Panny Marie z let 1809 – 1810 a barokní boží muka.

Dál pokračujte po zelené cyklotrase.

Nová Ves p. Pleší: První zmínky o obci jsou z roku 1304. Součástí obce je sanatorium postavené v letech 1908 až 1916. Pozemek na stavbu sanatoria věnovali majitelé kaple sv. Jana Nepomuckého dobříšského zámku rodu Mannsfeldů, kterým tyto lesy náležely. Prvními pacienty byli vojáci z 1. světové války. V lese nedaleko sanatoria se nachází pomník Národní muka, který byl postaven na paměť utrpení českého národa. Jedná se o sloup 4 metry vysoký vytesaný z pískovcového kvádru. Na sloupu jsou vyobrazeny znaky lva a orlice.Na křižovatce u restaurace vlevo po zelené cyklotrase, která asi po 100 m uhýbá z hlavní silnice vpravo na lesní cestu.

Rozc. Sv. Václav: Ředitel sanatoria Na Pleši MUDr. Svatopluk Basař nechal na křižovatce lesních cest, kde se odedávna nacházel obraz sv. Václava, postavit r. 1938 sochu sv. Václava od ak. sochaře Jana Vávry. Zadní strana nese nápis: „Tento pomník stojí uprostřed lesů, jež r. 1908 věnoval kníže Josef Colloredo-Mansfeld sanatoriu Na Pleši.

Tady opustíte zelenou cyklotrasu a dál pokračujte po modré cyklo směr Sloup.

Hvozdnice: Pozor, asi 1km před Hvozdnicí je úsek, kde hrozí bloudění. Když vyjedete z lesa, modrá cyklo odbočuje vlevo po hlavní silnici, na další křižovatce odbočuje vpravo na vedlejší a asi po 200m odbočuje vlevo na polní cestu. Pak už zase pohoda. Pokud to zvádnete, můžete si dát ve Hvozdnici v restauraci něco za odměnu.

Dál po modré cyklotrase.

Sloup: Ve Sloupu se modrá cyklotrasa rozděluje. Pokračujte dál po modré cyklo směr žst. Bojov.

Žst. Bojov: Na křižovatce u nádražní restaurace se vydejte vpravo po červené cyklotrase směr Jíloviště.

Klínec: V lesích u Klínce se dříve pálívaly milíře a těžilo zlato. Hned pod obcí, kudy vede i naše trasa, protéká Klínecký potok do lesní kotliny zvané Peklo. Odtud byl, uměle vytesaným tunelem zvaným Čertova díra, vyplavován zlatonosný písek. Pozůstatky tohoto díla jsou patrné ještě dnes.

Dál po červené cyklotrase.

Trnová: Kdysi zchátralý zámeček z r. 1688 prošel v posledních letech rozsáhlou rekonstrukcí a dnes slouží jako pension a restaurace s bowlingovou halou.

Po červené cyklotrase se vrátíte zpátky do Jíloviště.

Tvrdoň Jiří

Virtuální mapa trasy a soubory pro GPS:

www.bikemap.net

www.cykloserver.cz

 


Program zasedání ZO Jíloviště č. 24/2009, které se koná dne 1. 4. 2009

Zasedání zastupitelstva č. 23/2009

Program, projednání a schválení:

a) Rozpočtu na rok 2009.
b) Souhlasu se změnou využití pozemku les na pozemek obslužná sféra na odpočívce na Cukráku.
c) Dopisu pana xxxxx.
d) Žádosti o finanční podporu na upgrade pracoviště Czech POINT na OÚ Jíloviště.

Různé:

Termín pracovní schůzky – 25. 3. 2009 v 19,00 hod. na OÚ Jíloviště.
Zasedání ZO – 1. 4. 2009 v 19,00 hod. v hasičské zbrojnici.

Informace:

Protihlukové valy. Výjezd z rychlostní komunikace. Chodník na Všenorské ulici.
Informace o přezkoumání hospodaření obce Jíloviště za rok 2008.
Pozemek parc.č. 142/4 a 142/3. Připojení nového vrtu.
Změna územního plánu č. 3. Územní plán. Schůzka k územnímu plánu může být buď 19. 3. 2009 nebo 26. 3. 2009 v 17,30 hod. v restauraci u Hastrmana.
Provoz školního autobusu ze Všemor.
Informace o dětském hotýlku a miniškoličce Celebritybaby.
Dotazy občanů.

Schváleno 8 hlasy.

Usnesení:

a) Rozpočtu na rok 2009.

USNESENÍ č. 2a/23/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje rozpočet obce Jíloviště na rok 2009 s těmito úpravami:

1. Vícepráce chodník Všenorská 91 000,- Kč.

2. Likvidace dešťových vod v ulici Na Hájensku 66 000,- Kč.

3. Okrašlovací spolek 5 000,- Kč.

4. Autobusové zastávky 10 000,- Kč.

Celkem 172 000,- Kč.

Výdaje: 8 644 700,- Kč

Změna stavu prostředků na účtech: 1 429 200,- Kč

Financování celkem: 829 200,- Kč

Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k provádění rozpočtových opatření, kdy se nebude měnit výše příjmů nebo výdajů jednotlivých odvětví. S provedeným rozpočtovým opatřením bude ZO seznámeno na nejbližším zasedání. Ostatní rozpočtová opatření projednává a schvaluje ZO.

Schváleno 8 hlasy.

 

b) Souhlasu se změnou využití pozemku les na pozemek obslužná sféra na odpočívce na Cukráku.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí zprávu starosty k tomuto bodu.

 

c) Dopisu pana xxxxx.

USNESENÍ č. 2c/23/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště na základě obdržených dopisů konstatuje, že podzemní vody v lokalitě Na Hájensku byly dlouhodobě bakteriologicky znečištěny. Z tohoto důvodu byl v této lokalitě vybudován obecní vodovod a tlaková kanalizace. Zastupitelstvo obce souhlasí s názorem pisatelů, že provádění tlakových zkoušek v ulici Baxova je absurdní, neboť jejich odpadní jímky leží ve směru proudění podzemní vody ve vzdálenosti vetší, než 80 m od studny paní xxxxx. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu, aby v tomto smyslu pisatelům odpověděl a toto usnesení dal na vědomí Stavebnímu úřadu v Mníšku pod Brdy.

Schváleno 8 hlasy.

 

d) Žádosti o finanční podporu na upgrade pracoviště Czech POINT na OÚ Jíloviště.

USNESENÍ č. 2d/23/2009

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje žádost o finanční podporu na upgrade pracoviště Czech POINT na OÚ Jíloviště.

Schváleno 8 hlasy.

 

Zapsala: Libuše Fatková

Ověřil: Mgr. Ivo Černý

Pavel Šmíd

Ing. Karel Dostálek

starosta

Zvonice 1/2009

Fotogalerie

Fotogalerie

12.03.2009