Program zasedání ZO Jíloviště č. 37/2014

Cukroušův Mazec 2014

TREK Cukroušův Mazec 2014

Cyklistický oddíl o.s. KT Tryskomyš  Vás tímto srdečně zve na 3. Ročník MTB závodu pro širokou cyklistickou veřejnost, Cukroušův Mazec 2014, který se koná dne 1.5.2014 v Praze-Zbraslavi. Závod je situován do překrásného prostředí lesů mezi Zbraslaví, Jílovištěm a Lipenci a obsahuje všechny pasáže – lesní a polní cesty, louky a minimálně asfaltu. 

Veškeré informace včetně propozic najdete na www.tryskomys.cz

Přílohy

Mime-fileMazec MTB

Sbírka použitého ošacení

Na žádost Občanského sdružení Diakonie Broumov vyhlašuje obec Jíloviště 

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ 

  Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/ 

  Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, 

  Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

  Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené 

  Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky 

  Obuv – veškerou nepoškozenou 

  Hračky – nepoškozené a kompletní 

  Peří, péřové přikrývky a polštáře 

  Menší funkční elektrospotřebiče 

Sbírka se uskuteční : v neděli 15. června 2014 

 od 16:00 – 17:00 hodin v hasičské zbrojnici v Jílovišti 

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem. 

 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME: 

  ledničky, televize, počítače, , matrace, koberce – z ekologických důvodů 

  nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se transportem znehodnotí 

  znečištěný a vlhký textil 

 

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro 

občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní 

příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org 

Přílohy

Mime-fileSbírka

Slavnostní otevření kapličky.

Obec Jíloviště – Okrašlovací spolek obce Jíloviště – SDH Jíloviště 

vás zvou na slavnostní otevření opravené budovy staré hasičské zbrojnice se zvoničkou 

v neděli 4. května 2014 

14:00 hodin – zahájení slavnosti

16:00 hodin – obřad vysvěcení, P. Jan Dlouhý 

Až do 18:00 hodin bude přístupna malá výstavka vztahující se k opravené budově. Vystavena bude i 

historická a současná hasičská technika.

Dětské odpoledne – sobota 31.5.2014

Všechny děti, které rády závodí srdečně zveme na 

 D ě t s k é  o d p o l e d n e 

 na fotbalovém hřišti TJ Jíloviště

 v sobotu 31. května 2014 od 14:00 hodin

 Budou připraveny různé soutěže – ukázky hasičů – občerstvení. 

 Doufáme, že počasí nám letos bude přát a sejdeme se v hojném počtu.