Zasedání zastupitelstva č 42/2014

800×600

Normal
0

21

false
false
false

CS
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normální tabulka“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Times New Roman“,serif;}

 

       ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ

v hasičské zbrojnici v Jílovišti

Číslo:                         42/ 2014

Datum:                       21. 8. 2014

Začátek zasedání:      19 : 05 h

Ukončení zasedání:    20 : 10 h

  

  Přítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

   Omluveni : L. Hastrmanová, Ing. J. Vorel

  Hosté: 10 občanů.

  Zasedání řídil starosta : Ing. K. Dostálek.

  Předsedající předložil návrh:

          návrhy  pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO :  Mgr. I. Černý

          ověřovatelů zápisu č. 42/2014:    R. Moureček, P. Šmíd

  –    zapisovatele zápisu č. 42/2014:   L. Fatková

  –    programu zasedání ZO Jíloviště č. 42/2014

P R O G R A M :

1. ZAHÁJENÍ.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ :

a) Zhotovitele díla „Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“.

b) Pověření starosty obce Jíloviště vybrat stavební dozor na realizaci díla  „Rekonstrukce komunikace 

     –  Jíloviště“.

c) Jednacího řádu finančního výboru.

d) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést

    stavbu  č. IV- 12 – 60117626/VB/01 Jíloviště, U Hřiště , 242/1 – kNN.

e) Smlouvy o úvěru č. 0390370479.

f) Zhotovitele na realizaci díla  „Jíloviště  – přeložka kanalizace pro MŠ“.

.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 11. 9. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

    Zasedání ZO – 18. 9. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

 

2) Informace.

    a) Obchod v Jílovišti.

    b) Ošetření javorů v ulici Pražská a ošetření keřů a stromů na obecním hřbitově v Jílovišti

 

3) Dotazy občanů.

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd                            

Schváleno 6 hlasy.

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a podle počtu přítomných zastupitelů konstatoval, že OZ je usnášeníschopné.

Průběh zasedání byl dokumentován kamerovým záznamem, který pořídil pan xxxxx.

 Úvodem podal  starosta obce Ing. K. Dostálek vysvětlení ke zrušení zasedání ZO č. 41, které bylo ohlášeno na pátek 15. 8. 2014.  Důvodem konání zasedání ZO bylo urychlit jednání, ve schválení zhotovitele, aby nedošlo k prodlení  v  záležitosti  rekonstrukce ul Pražská, na kterou byla poskytnuta dotace a poskytovatelem  stanoven termín dokončení. Záměr byl rozhodnout v co nejkratší době po jednání výběrové komise, která  měla doporučit zhotovitele díla.

Podrobným prozkoumáním rozpočtové části podaných nabídek však zůstal pouze jeden uchazeč a to zákon o VZ nepřipouští.  Nebyl by proto naplněn bod k jednání.

 

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Zhotovitele díla „Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“.

Do 7. 8. 2014 byly  doručeny na OÚ Jíloviště do 9:00 hodin 4 nabídky ve VŘ „Rekonstrukce  komunikace  – Jíloviště“.

Společnosti STRABAG a. s.  a  ZNAKON a. s., navrhla výběrová komise vyloučit pro nesplnění zadávacích podmínek.

U společnosti SKANSKA a. s. , s nabídkovou cenou 16 412 160,- Kč , byly  v podrobnějším prostudování rozpočtu nalezeny nedostatky, které by v konečném hodnocení ovlivnily konečnou cenu. I společnost EUROVIA CS a. s., s nabídkovou cenou 17 439 700,- Kč, chybovala, nedošlo však ke změně ceny nabídky.

Výběrová komise doporučila po konzultaci s Radou ROP výběrové řízení zrušit, protože zákon o VŽ nepřipouští výběr  zhotovitele v případě splnění podmínek pouze jednoho uchazeče.

Rada ROP prodloužila termín dokončení akce pro čerpání dotace do 31. 5. 2015.

ÚHS může kontrolovat VŘ k poskytnuté dotaci po dobu 10 let !

I. Černý konstatoval, že má obec představu o zájmu společností a nabídnutých cenách.

Návrh usnesení č. 2a/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje :

1)    vyloučení společnosti ZNAKON a.s., STRABAG a.s., SKANSKA CS a.s. ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“, vyhlášené dne 30. 6. 2014 v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 SB., o veřejných  zakázkách , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka je  zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 491525. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy) , číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/74.01748.

2)    zrušení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm.s e)zákona, neboť k hodnocení zbyla nabídka pouze jednoho uchazeče

3)    opětovné vyhlášení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky

4)    členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na základě dopisu  ze dne 12. 7. 2014, číslo jednací 345/2014/OÚ, jehož kopie je přílohou č. 1. zápisu ze zasedání ZO Jíloviště č. 42/2014

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2a/42/2014 byl schválen 6 hlasy.

  

 

b) Pověření starosty obce Jíloviště vybrat stavební dozor na realizaci díla  „Rekonstrukce

    komunikace  –   Jíloviště“.

V diskuzi k tomuto bodu se přítomní shodli na tom, že je důležité vybrat dobrý TDI (technický dozor investora).

Mgr. I. Černý navrhl výběr TDI jako VŘ malého rozsahu.

Ing. M. Cvrček upozornil na důležitost kontroly výstupů při stavbě.

Návrh usnesení č. 2b/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje , aby starosta obce Jíloviště Ing. K. Dostálek oslovil vytipované osoby za účelem stavebního dozoru  na realizaci díla  „Rekonstrukce komunikace – Jíloviště“ Kvalifikační předpoklady oslovených subjektů budou odpovídat charakteru zakázky. Nejvýhodnější nabídku vybere zastupitelstvo obce.

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2b/42/2014 byl schválen 6 hlasy.

                                                                                     

c) Jednacího řádu finančního výboru.

Mgr. I. Černý konstatoval, že jednání kolem  vzniku jednacího řádu jsou zdlouhavá a jako člen komise pro jeho vypracování předkládá jeho aktuální znění ke schválení.

Starosta obce Ing. K. Dostálek navrhl nehlasovat o předloženém návrhu, protože není přítomen předseda finančního výboru a jednání k tomuto bodu přeložit. Na další zasedání.

L. Fatková neměla možnost seznámit se  s předkládaným dokumentem a doporučila jej  nyní neschvalovat .

Návrh usnesení č. 2c/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje navržený Jednací řád finančního výboru.

Pro: Mgr. I. Černý, R. Moureček

Proti F. Andres,  Ing. K. Dostálek, L. Fatková, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2c/42/2014 nebyl schválen 4 hlasy.

 

d) Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést

    stavbu   č. IV- 12 – 60117626/VB/01 Jíloviště, U Hřiště , 242/1 – kNN.

Jedná se o el. přípojku ke stavbě MŠ v ulici U Hřiště.

Návrh usnesení č. 2d/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízená věcného břemene – služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12—60117626/VB/01 Jíloviště, U Hřiště , 242/1- kNN.

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2d/42/2014 byl schválen 6 hlasy.

..

e) Smlouvy o úvěru č. 0390370479.

Poskytovatel úvěru na zajištění finančních prostředků pro stavbu MŠ byl vybírán ze 3 bankovních ústavů: Komerční banky, ČSOB a České spořitelny.  Zadávací podmínkou pro srovnatelné hodnocení byl ukazatel PRIBOR 6 M. Nejvýhodnější nabídku dala Česká spořitelna s cenou úvěru 32 918,- Kč

V proběhlé diskuzi starosta obce Ing. K. Dostálek zmínil naplnění podmínek nulových sankčních poplatků při nedočerpání nebo přečerpání prostředků. Je také pravděpodobné, že posunutím začátku rekonstrukce ulice Pražská a novým VŘ na tuto akci nebude úvěr čerpán vůbec.

Návrh usnesení č. 2e/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o úvěru č. 0390370479“ s bankovním ústavem Česká spořitelna a. s.  ve věci poskytnutí úvěru na vybudování mateřské školky.

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2e/42/2014 byl schválen 6hlasy.

f) Zhotovitele na realizaci díla  „Jíloviště  – přeložka kanalizace pro MŠ Zhotovitele na realizaci díla  „Jíloviště  – přeložka kanalizace pro MŠ

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o průběhu výběru zhotovitele přeložky kanalizace na pozemku 241/2, kde má být vybudována MŠ.

Z pěti oslovených společností jedna neodpověděla, dvě se omluvily pro nedostatek kapacit, společnost Hmelar nabídla cenu 372 000,- Kč s DPH, společnost Vodovody a kanalizace Vak Beroun nabídla zhotovení za částku 356 495,- Kč s DPH, s nástupem v prvním týdnu v září 2014.

Návrh usnesení č. 2f/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zhotovitele realizace díla „Jíloviště  – přeložka kanalizace pro MŠ“ Vybrána byla společnost Vak Beroun za cenu 356 495,- Kč  vč. DPH.

Pro  F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Fatková,  R. Moureček, P. Šmíd

Návrh usnesení č. 2f/38/2014 byl schválen 6 hlasy.

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 11. 9. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

    Zasedání ZO – 18. 9. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín a místo pracovní schůzky a zasedání OZ.

2) Informace.        

Starosta obce Ing. K. Dostálek informoval o dopadení zloděje, který vykrádal v noci rodinné domky na Jílovišti.. Zároveň upozornil na krádež dokladů z automobilu zaparkovaném na staveništi pekárny a cukrárny na Pražské ulici. Vyzval přítomné ke zvýšené opatrnosti a informování sousedů.

 

    a) Obchod v Jílovišti.

Obchod je již vybaven nábytkem, čeká se na vyjádření hygienika.  Otevírací doba je přislíbena min do 20:00 hodin.

Otevření restaurace je závislé na dodání nového barového pultu.

 

    b) Ošetření javorů v ulici Pražská a ošetření keřů a stromů na obecním hřbitově v Jílovišti

K ošetření javorů na ulici Pražská by mělo dojít v posledním srpnovém týdnu . Z několika  oslovených společností, které poskytují tyto služby   byla vybrána společnost ROSSY service s. r. o. . V nabídnuté  ceně 20 459,- Kč s DPH je prořez a redukce pater 24 ks  javorů, odvoz a likvidace ořezaných větví, odstranění náletů na obecním hřbitově a prořez stromů tamtéž.

Možná, že upravené javory nebudou hezké.   

 

3) Dotazy občanů.

Dotazy byly zodpovězeny během jednání.

 Zapsala: Libuše Fatková      

Ověřil:     F. Andres, R. Moureček     

                                                                                                                Ing. Karel Dostálek

                                                                                                                           starosta

     

  USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 42/2014

 

  

a)  usnesení č. 2a/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje :

1)      vyloučení společnosti ZNAKON a.s., STRABAG a.s., SKANSKA CS a.s. ze zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“, vyhlášené dne 30. 6. 2014 v otevřeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 SB., o veřejných  zakázkách , ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Veřejná zakázka je  zveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 491525. Předmět veřejné zakázky je spolufinancován z Regionálního operačního programu Střední Čechy (ROP Střední Čechy) , číslo projektu: CZ.1.15/1.1.00/74.01748.

2)      zrušení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky v souladu s ustanovením § 84 odst. 1 písm.s e)zákona, neboť k hodnocení zbyla nabídka pouze jednoho uchazeče

3)      opětovné vyhlášení zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky

členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise na základě dopisu  ze dne 12. 7. 2014, číslo jednací 345/2014 Návrh usnesení č. 2a/42/2014

 

b) usnesení č. 2b/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje , aby starosta obce Jíloviště Ing. K. Dostálek oslovil vytipované osoby za účelem stavebního dozoru  na realizaci díla  „Rekonstrukce komunikace – Jíloviště“ Kvalifikační předpoklady oslovených subjektů budou odpovídat charakteru zakázky. Nejvýhodnější nabídku vybere zastupitelstvo obce.

 

c) usnesení č. 2c/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště neschvaluje navržený Jednací řád finančního výboru.

 

d) usnesení č. 2d/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízená věcného břemene – služebnosti  a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12—60117626/VB/01 Jíloviště, U Hřiště , 242/1- kNN.

 

e) usnesení č. 2e/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o úvěru č. 0390370479“ s bankovním ústavem Česká spořitelna a. s.  ve věci poskytnutí úvěru na vybudování mateřské školky.

 

f) usnesení č. 2f/42/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje zhotovitele realizace díla „Jíloviště  – přeložka kanalizace pro MŠ“ Vybrána byla společnost Vak Beroun za cenu 356 495,- Kč  vč. DPH.

 

 

 

 

Program zasedání ZO Jíloviště č. 42/2014

Program zasedání ZO Jíloviště č. 41/2014

Zasedání zastupitelstva č 41/2014

 

Toto zasedání bylo zrušeno

Zasedání zastupitelstva č 40/2014800×600

Normal
0

21

false
false
false

CS
X-NONE
X-NONE

MicrosoftInternetExplorer4

st1:*{behavior:url(#ieooui) }

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:“Normální tabulka“;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:““;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin:0cm;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:“Times New Roman“,serif;}

 

 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE JÍLOVIŠTĚ
v hasičské zbrojnici v Jílovišti

 

Číslo:                       40/ 2014

Datum:                     24. 7. 2014

Začátek zasedání:    19 : 05 h

Ukončení zasedání:   20 : 05 h

 Přítomni: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

                  P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel                                                                                    

 Hosté: 7 občanů.

 

Zasedání řídil starosta : Ing. K. Dostálek.

  Předsedající předložil návrh:

          návrhy  pro přípravu usnesení k projednávaným bodům zasedání ZO : Mgr. I. Černý

          ověřovatelů zápisu č. 40/2014:   R. Moureček, L. Hastrmanová

  –    zapisovatele zápisu č.  40/2014:   L. Fatková

  –    programu zasedání ZO Jíloviště č. 40/2014

 

P R O G R A M :

 

1. ZAHÁJENÍ.

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ :

a) Výhledu obce Jíloviště 2015 – 2016

b) Smlouvy o věcném břemenu s JUDr. Petráčkem

c) Souhlasného stanoviska  se vstupem na pozemek parc. č. 437/1, 175/2, 479/2.

d) Členů komise na otevírání obálek a členů hodnotící komise  na veřejnou zakázku  díla „ Rekonstrukce komunikace – Jíloviště“.

e) Prodeje obecního pozemku parc. č. 155/20 o výměře 28 m²

 

 3. SEZNÁMENÍ.

a)  S rozpočtovým opatřením č. 4/2014

 

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 14. 8. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

    Zasedání ZO – 21. 8. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

 

2) Informace.

    a) Obchod v Jílovišti.

    b) Řešení povrchu komunikace v ulici Lipová.

 

3) Dotazy občanů.

 

Pro:: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

         P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel                                                                                             

 Schváleno 9 hlasy.

  

1. ZAHÁJENÍ.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přivítal přítomné a konstatoval, že jsou přítomni všichni zastupitelé a  OZ je  usnášeníschopné.

Průběh zasedání byl dokumentován kamerovým záznamem, který pořídil pan J. Mazánek.

Zápis ze zasedání OZ č. 39/2014 ze dne 26. 6. 2014  byl ověřen bez připomínek.

Na program zasedání ZO č. 40/2014  nebylo zařazeno projednávání Jednacího řádu finančního výboru, jak bylo doporučeno na zasedání ZO č. 39/2014.  Starostovi obce  ani zastupitelům nebyl žádný návrh doručen.

 

2. PROJEDNÁNÍ A SCHVÁLENÍ:

a) Výhledu obce Jíloviště 2015 – 2016

Tento dokument je vyžadován při předběžné prozkoumání hospodaření obce , které proběhne na našem OÚ  pravděpodobně v září tohoto roku.

V rozpočtovém výhledu  je  uvedeno základní členění rozpočtu,  výše  předpokládaných příjmů  výše a účel výdajů.

Návrh usnesení č. 2a/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Rozpočtový výhled obce Jíloviště na roky 2015 – 2016“, který je přílohou č. 1.  zápisu ze zasedání č. 40/2014 .

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

          P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2a/40/2014 byl schválen 9 hlasy.

                                                                                

b) Smlouvy o věcném břemenu s JUDr. Petráčkem

Předmětem Smlouvy o zřízení věcného břemene je postavený kiosek na připojení plynu pro objekt Hubertus na obecním pozemku v ulici Pražská. Podmínky smlouvy se budou řídit směrnicí obce Jíloviště schválenou usnesením č. 2b/34/2014 na zasedání ZO  dne  20. 1. 2014.

Návrh usnesení č. 2b/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi obcí Jíloviště a JUDr. Oldřichem Petráčkem a Janou Petráčkovou ve věci uložení plynárenského zařízení HUP na obecním pozemku parc. č. 442/3 o rozměru 700×300 mm.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

          P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2b/40/2014 byl schválen 9 hlasy.

c) Souhlasného stanoviska  se vstupem na pozemek parc. č. 437/1, 175/2, 479/2.

O stanovisko požádala společnost VRV a. s. , která začala připravovat podklady pro projektování připojení obce Trnová na přivaděč vody z Baní (SV  – sdružený vodovod Mníšeckého regionu).

P. xxxxx  upozornil, že uvedení pozemky zasahují do soukromého prostoru  a z dostupného plánku není jasné, kudy výkop pro vedení přesně půjde.

Odpověď: vyjádření stanoviska je zatím pouze informativní, kdy projektant zjišťuje zda bude možné vedení přípojky takto vyprojektovat.

Ve vzniklé diskuzi zastupitelé J. Tymich a Mgr. I. Černý doporučili doplnit navrhované usnesení o formulaci  – dojednání  podmínek v samostatné smlouvě.

Návrh usnesení č. 2c/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí se vstupem  a uložením vodovodu na obecní pozemky, k. ú., Jíloviště parc. č. 437/1, 175/2, a 479/2, druh pozemku ostatní plocha , v rámci akce „Připojení obce Trnová na SV Mníšeckého regionu, projekční a inženýrská činnost“. Podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

          P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2c/40/2014 byl schválen 9 hlasy.

d) Členů komise na otevírání obálek a členů hodnotící komise  na veřejnou zakázku  díla „ Rekonstrukce komunikace  – Jíloviště“.

Starosta obce Ing. K. Dostálek seznámil přítomné se jmenováním komise pro otevírání obálek a   hodnocení nabídek pro akci „Rekonstrukce komunikace ul. Pražská“ a s podmínkami průběhu výběrového řízení.  Je nutný počet nejméně 5 členů, z toho musí být 2/3 odborníci :

Ing. Ivana Zobačová – projektantka,

Ing. Václav Sekyra – autorizovaný inženýr

za obec Ing. Karel Dostálek, Libuše Fatková a  Jan Tymich,

Náhradníci : Dominik Plhoň, Ing. Albert Olaha, Mgr. Ivo Černý, Radek Moureček, Pavel Šmíd.

Přítomni budou i zástupci společnosti Cautor Projects & Advising a. s., kteří výběrové řízení   administrují a jednání povedou. Pozvánka na jednání bude zaslána i poskytovateli dotace – Regionální radě ROP Střední Čechy.

Termíny jednání komisí:                 

 –  konec podání nabídek 7. 8. 2014 v 9:00 hodin

 –  otevírání obálek začne ihned po ukončení lhůty pro podání nabídek –  v 9:00 hodin.

 –  hodnotící komise začne s hodnocením v 11:00 hodin 

 Otvírání obálek se mohou zúčastnit i zástupci přihlášených zhotovitelů. Hodnocení nabídek je neveřejné.

Návrh usnesení č. 2d/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise tak, jak je uvedeno v dopise ze dne 12. 7. 2014 pod číslem jednacím  345/2014/OÚ, jehož kopie je přílohou  č. 2. zápisu ze zasedání ZO č. 40/2014.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

          P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2d40/2014 byl schválen 9 hlasy

 

e) Prodeje obecního pozemku parc. č. 155/20 o výměře 28 m²

Majitel a investor stavby pekárny a cukrárny v Jílovišti , PECU Stáňa s. r. o. , požádal obec  o odkup části obecního pozemku o výměře 28 m² Důvodem je zarovnání stávajícího pozemku, zlepšení vstupu a zvětšení prostor provozovny.

Starosta obce přečetl „Záměr obce Jíloviště č. 1/2014 prodat nemovitý majetek  – pozemek v K. Ú. Jíloviště“ , který bude zveřejněn na Úřední desce po dobu 15 dnů.

Návrh usnesení č. 2e/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 155/20 o výměře 28 m² a „Záměr obce č. 1/2014“, který je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání ZO č. 40/2014.

Pro: F. Andres, Mgr. I. Černý, Ing. K. Dostálek, L. Hastrmanová,  L. Fatková,  R. Moureček,

          P. Šmíd, J. Tymich, Ing. J. Vorel

Návrh usnesení č. 2e/40/2014 byl schválen 9 hlasy

  

 3. SEZNÁMENÍ.

a)  S rozpočtovým opatřením č. 4/2014

Rozpočtové opatření se týká vyrovnání položek příjmů a výdajů rozpočtu obce v souvislosti s volbami do EP a došlého dobropisu za DHDM.  Ušetřený rozdíl musí obec vrátit poskytovateli.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4/2014, které je přílohou č. 4. zápisu ze zasedání ZO č. 40/2014.

 

RŮZNÉ:

1) Termín pracovní schůzky – 14. 8. 2014 v 19:00 h na OÚ Jíloviště.

    Zasedání ZO – 21. 8. 2014 v 19:00 h v hasičské zbrojnici.

Zastupitelstvo obce Jíloviště bere na vědomí termín pracovní schůzky a zasedání č. 41/2014.

 

 

2) Informace.

    a) Obchod v Jílovišti.

Zítra 25. 7. 2014 je svoláno jednání o zahájení dodatečného povolení stavby.- pekárna a cukrárna v Jílovišti.

Obchod se smíšeným zbožím připravovaný novým majitelem v bývalé pizzerii U Hastrmana  bude do konce tohoto týdne kontrolován hygieniky a pokud shledají prostory způsobilé pro plánované účely , měl by být začátkem srpna otevřen. Úpravy, které měl možnost starosta obce si prohlédnout , probíhají i v prostorách sálu a restaurace. Plánované zprovoznění je také během srpna.

 

    b) Řešení povrchu komunikace v ulici Lipová.

Starosta obce Ing. K. Dostálek přečetl dopis obyvatel ulice Lipová se žádostí o opravu komunikace.

Dopis obsahoval i konkrétní návrhy na provedení oprav. K tomuto sdělil:

          je pravda, že povrch komunikace v ulici Lipová je značně poškozen nebo spíše vůbec není a to hlavně  v její horní části

          obrus již byl několikrát položen, zvedla se tím vozovka. Životnost této pokládky je také hodně závislá na kvalitě obrusu.

          oprava by spočívala v odstranění vrchní části povrchu a vyrovnání podkladem z obalovaného kameniva, pokrytí spojovacím postřikem a asfaltem, vyrovnáním výšky poklopů vodovodního řadu a uličních vpustí kanalizace. Na to nejsou vyčleněny finanční prostředky.

          problémem zůstává vyřešení odvodu dešťové vody

          spojit získání materiálu pro opravu z recyklace  R4 není po tel. dotazech možné. Druhá část rekonstrukce se možná uskuteční až v příštím roce

          možnost by byla využít i materiál z rekonstrukce ul. Pražská

          v obci je v kritickém stavu komunikací více

          je pravda, že ul. Lipová patří mezi ulice s největším počtem obyvatel

R. Moureček konstatoval, že tento stav ulice Lipová je již od roku 1993.  Je potřeba řešit odtok dešťové vody i z ulice Příjezdní, kde je důsledkem nedostatečného odvodnění opakované vytopení rodinného domu vedle obecního úřadu.

Protože komunikace pod ulicí Příjezdní patří SÚS, pošle starosta obce  na Správu a údržbu silnic dopis, ve kterém požádá o řešení tohoto stavu.

Mgr. I. Černý navrhl, aby byl osloven dopisem o poskytnutí materiálu na opravu z bourání živičného krytu opravovaných vozovek i zhotovitel díla rekonstrukce R4 a ul. Pražská .

Budování, ne opravy  komunikací,  by se postupně mělo plánovat v rozpočtu obce pro další roky.

 

 

3) Dotazy občanů.

Ing. xxxxx se ptal na stav realizace stavby MŠ, jejíž dokončení mělo být v září 2014  a termín schvalování ÚP. Nemyslí si, že by se obec měla zadlužovat.

Odpověď : na stavbu MŠ máme v rozpočtu obce 3 mil. korun. Tato částka není pro konečnou realizaci dostatečná.  Do 14 dnů budeme znát nabídku na potřebný úvěr. Musíme mít finanční jištění projektu, i když  jeho realizaci  nebude nutno řešit  čerpáním úvěru.  Splácet mnohem větší částky dokázala obec v případě plynofikace po několik let.

Otevření MŠ v září bylo přáním ZO,  ne slibem. Vyřizování potřebné dokumentace je zdlouhavější než jsme předpokládali.

Jednání k povolení přípojek el., vody a plynu jsou již vyřízena. Probíhá výběr zhotovitele na přeložku kanalizace, která je nezbytná k zahájení stavby,  a náležitostí ke stavebnímu povolení.

V červenci byla vyhlášena mimořádná výzva na přípravné práce pro realizaci stavby MŠ. Zjišťujeme, zda splňujeme podmínky a můžeme o dotaci zažádat.

Jednání k ÚP je svoláno na pondělí 28. 7. 2014 na Městský úřad v Černošcích. Snahou obce je veřejně projednat a schválit návrh ÚP co nejdříve.

 Ing. xxxxx měl dotaz, pro jaký odpad je určen  kontejner u hřbitova. Jeho obsah odpovídá odpadu komunálnímu.

Odpověď: Kontejner u hřbitova je určen pro biologický odpad a tak je na náklady obce vyvážen a poplatek vyměřován.

Černé skládky vznikají, bohužel, dále . Opakovaně na místech, kde byly nákladně a pracně likvidovány, ale i v nových lokalitách. Jejich odstraňování bude navyšovat náklady za likvidaci odpadu v obci, které pak budou, podle zákona,  rozpočítávány na jednotlivé obyvatele. Mělo by být snahou všech občanů zabránit tomuto nešvaru.

P. xxxxx poukázal na hromadu biologického odpadu u hřbitova, mimo kontejner. Zajímal se, zda bylo uzavřeno šetření kolem četných krádeží v obci.

Odpověď:  ukládání biologického odpadu mimo kontejner je výsledkem  neukázněností lidí.

Šetření kolem krádeží v rodinných domcích neskončilo, pachatel dopaden nebyl. Krádeže se zatím neopakují.

 

Závěrem popřál starosta obce Ing. K. Dostálek všem, kteří se chystají na dovolenou, její hezké prožití.

zapsala: Libuše Fatková      

Ověřil:     R. Moureček, L. Hastrmanová 

 

                                                                                                                  Ing. Karel Dostálek

                                                                                                                           starosta                            

 

 

   USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZO JÍLOVIŠTĚ č. 40/2014

  

  a)  Usnesení  č. 2a/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Rozpočtový výhled obce Jíloviště na roky 2015 – 2016“, který je přílohou č. 1.  zápisu ze zasedání č. 40/2014 .

  b)  Usnesení č. 2b/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje „Smlouvu o zřízení věcného břemene“ mezi obcí Jíloviště a JUDr. Oldřichem Petráčkem a Janou Petráčkovou ve věci uložení plynárenského zařízení HUP na obecním pozemku parc. č. 442/3 o rozměru 700×300 mm.

c)  Usnesení č. 2c/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště souhlasí se vstupem  a uložením vodovodu na obecní pozemky, k. ú., Jíloviště parc. č. 437/1, 175/2, a 479/2, druh pozemku ostatní plocha , v rámci akce „Připojení obce Trnová na SV Mníšeckého regionu, projekční a inženýrská činnost“. Podmínky budou sjednány v samostatné smlouvě.

 d)  Usnesení č. 2d/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje členy komise pro otevírání obálek a hodnotící komise tak, jak je uvedeno v dopise ze dne 12. 7. 2014 pod číslem jednacím  345/2014/OÚ, jehož kopie je přílohou  č. 2. zápisu ze zasedání ZO č. 40/2014.

e)  Usnesení č. 2e/40/2014

Zastupitelstvo obce Jíloviště schvaluje prodej části obecního pozemku parc. č. 155/20 o výměře 28 m² a „Záměr obce č. 1/2014“, který je přílohou č. 3 zápisu ze zasedání ZO č. 40/2014.