Informace č. 2 o organizaci dopravy během rekonstrukce Pražské

Vážení spoluobčané,

předkládáme Vám informaci č.2 o postupu prací rekonstrukce komunikace Pražská.

Postup prací – I. Etapa:

 

  • V období 24.2. – 27.2.2015 bude prováděno vytýčení stávajících inženýrských sítí ( O2 – 26.2., RWE, VaK Beroun –24.2. –  I. Etapa – úsek Příjezdní – Hasičská – dále jen „I.etapa“), provoz na komunikaci zatím bez omezení
  • 2.3.-6.3.2015 – osazení dopravního značení – zákaz vjezdu na staveniště a další, uzavírka I. Etapy, frézování živičného povrchu I. etapy, objízdná trasa pro dopravní obsluhu ulic Na Zvonici, Lipová, K Dubíčku, Zahradní, Hasičská a K Trnové vedena od křižovatky Příjezdní x Pražská směrem na Všenorskou, nájezd na Strakonickou směr Praha a u Motorestu Jíloviště (u Šíchů) sjezd na Pražskou
  • Ulice Na Blatech – parkování osobních aut možné pouze v centru obce – Pražská směr Všenory
  • Ulice K Trnové – omezení dopravy z důvodu výjezdu stavební mechanizace a nákladních aut
  • Pro IZS (hasiči, sanitky, policie) bude přístup povolen, ve výjimečných případech a po dohodě se stavbyvedoucím bude umožněn vjezd k jednotlivým domům
  • Odvoz komunálního odpadu – AVE je informována o uzavírkách Pražské, GD zajistí svoz nádob na komunální odpad z nedostupných míst na dopravně přístupná místa k vyvezení odpadů
  • Pro chodce budou v uzavřené části komunikace vymezeny páskou koridory pro přístup k jednotlivým nemovitostem
  • Schéma objížďky je uvedeno v přiložené mapce
  • Výluka autobusů linky 318 – viz přílohy

Přílohy

Mime-fileMapka

Dočasná změna linek PID 318+449 od 26.02.2015

 

Nová prodejna potravin – Klínec

Mikroregion Mníšecko založil účelový peněžní Fond pro zástřelné za každé prokazatelně odstřelené divoké prase

Nejen Mníšek pod Brdy, ale celý mníšecký region se řadu let potýká s dramatickým nárůstem počtu kusů černé zvěře. Divoká prasata ničí lesní porosty, zahrady a sady, velké škody působí na zemědělských plodinách, na majetku obcí a občanů.
Na neudržitelnost tohoto stavu upozorňuje opakovaně jak myslivce a honební společenství, tak také státní správu a ministerstvo zemědělství, které jsme požádali o změnu legislativních předpisů, a to jak zákona o myslivosti, tak vyhlášky upravující doby lovu zvěře, zvláště pak prasete divokého. Zatím jsme nebyli vyslyšeni, a to přesto, že jsme veškeré informace o škodách a obavách podložili fotodokumentací, jasně dokazující závažnost problému.
Město Mníšek pod Brdy nemá žádnou zákonnou pravomoc v oblasti myslivosti, přesto je společně s občany v první linii obav a následků škod způsobených divočáky. Vyčerpali jsme veškeré možnosti, které by pomohly k nápravě vzniklé situace. Pořizujeme pachové ohradníky, vycházíme vstříc myslivcům a komunikujeme s nimi, organizujeme celoregionální koordinované naháňky, pořídili jsme a předali myslivcům odchytové zařízení, do kterého se zatím podařilo odchytit více jak 20 prasat. Jednáme se všemi, kteří mohou pomoci nebo mají stejné potíže, např. s MČ Praha – Zbraslav. Podpořili jsme petici „Stop divokým prasatům v Brdech“ ze dne 10. 4. 2013, kterou podepsalo cca 5 000 občanů.
A stejné potíže mají a prožívají všechny obce Mníšecka. Proto se i tentokrát plénum mikroregionu věnovalo problému s prasaty. Na svém jednání, které se konalo v úterý 10. února 2015, přijali starostky a starostové usnesení, jímž schválili založení účelového finančního fondu. Z něj se podle jasných a závazných pravidel bude myslivcům vyplácet tzv. zástřelné ve výši 200 Kč za každé odstřelené divoké prase. Zástřelné má sloužit jako motivační prvek a příspěvek myslivcům na náklady, které jsou s odstřelem spojeny. Částka zástřelného je obvyklá a vychází z platných norem a oborových předpisů.
Se zástřelným mají dobré zkušenosti např. i v Královéhradeckém kraji a zdá se, že by mohlo být dalším a účinným prostředkem, jak počet přemnožených prasat snížit. Nic jiného, než odstřel prasat, totiž nepomůže.
Do účelového finančního fondu může přispívat kdokoliv, kdo se chce podílet na snížení počtu divočáků. V počátku přispějí všechny obce mikroregionu. Dále budou osloveny obce s rozšířenou působností Černošice a Dobříš, Krajský úřad Středočeského kraje i Ministerstvo zemědělství ČR (když je vše celým názvem, tak bych to dodržela i zde). Spoluúčast přislíbila i Městská část Praha – Zbraslav. Přispět dále mohou právnické i fyzické osoby, firmy i řadoví občané.
Budete-li mít zájem se podílet, číslo účtu fondu je: 35-384901309/0800, ČS, a.s. Mníšek pod Brdy. Každý příspěvek je vítán, i stokoruny.
Pokaždé, když obdržíme výkazy s žádankami k proplacení, zveřejníme, kolik bylo proplaceno, tedy kolik prasat bylo odloveno.

Děkujeme sponzorům tomboly Jílovišťského bálu konaného dne 13.2.2015 v restauraci Spark

BIGHARD s.r.o.                        – PEPE Sršeň     

CASUS DIRECT MAIL a.s.        – paní Alice Pauková

FRANTIŠEK RINGO ČECH

HASIČI Jíloviště                     – pan Karel Špaček 

HIKO  s.r.o.                             – Ing. Ivan Hilgert

HUSKY CZ s.r.o.                      – pan Petr Brůna

OBČERSTVENÍ CUKRÁK         – IVO SLANAŘ                      

JIŘÍ KIRCHMAN             

KOOPERATIVA a.s.                 – Mgr. Josef Hrabal

KVK GAS s.r.o.                        – Ing. Jaromír Vondrák

LAHŮDKÁŘSTVÍ SVÁČEK

LESY Jíloviště                         – Ing. Filip Tobolka

MANŽELÉ KUKOVI 

MARIE A FRANTIŠEK ANDRESOVI          

MOTOREST Jíloviště                – pan Jiří Šicha        

NOVUM Czech s.r.o.                 – Ing. Oldřich Nový,Csc.

Paní Martina CVRČKOVÁ

PECU STÁŇA  s.r.o.                  – paní Stanislava Kortánová

RESTAURACE POD LESEM       – paní Vašková a pan Petrák

RESTAURACE SPARK               – paní Smutná

Rodina KYPTOVA          

ZAHRADNICTVÍ                         – Ing. Antonín Cvrček   

 

Vladimír Dlouhý

starosta