Dočasná změna dopravního značení

Dobrý den!

 

Prosím Vás o seznámení obyvatel s dočasným dopravním opatřením při výstavbě vodovodu Praha – Mníšek.

 

Práce proběhnou vždy o víkendech v dubnu 11./12., 18./19. a 25./26. a případně v květnu 2./3. a to vždy  v době od soboty od 15:00 do neděle do 19:00.

 

V uvedené době bude sjezd ze silnice č. I/4 u Srba servisu v části převeden do protisměru a příjezd od Jílivště (od Pražské ulice) bude zakázán. Jízda bude možná jen do komunikace U Cihlelny. Příjezd do zahradnictví Cvrček, servisu Srba a do firmy HIKO bude možný jen ze silnice č. I/4 (Strakonická) od Prahy.

 

Rozhodnutí vydává KÚSk a MěÚ Černošice. O vydání rozhodnutí bylo již požádáno a zmíněné úřady přislíbily výše uvedené termíny.

 

Dopravní opatření pro zde uvedené práce je v příloze emailu.

 

Akce byla s dotčenými firmami projednána.

 

Děkuji za pochopení a omlouváme se za vzniklé problémy s výše uvedeným opatřením.

 

S pozdravem

 

J. Bašta    604 83 83 83

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 5/2015 ze dne 11.3.2015

Návrh programu 6. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

dne 1. dubna  2015 v 19,00 v restauraci Spark

P R O G R A M :

1. Zahájení
2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
3. Schválení programu
4. Projednání a schválení:

   a) směrnice č. 1/2015 o zadávání zakázek malého rozsahu
   b) administrátora podání žádosti o dotaci SFORM
   c) dodavatele projektové dokumentace ulice Lipová pro SFORM
   d) zrušení VŘ na dodavatele MŠ

5. Seznámení:

   a) S rozpočtovým opatřením č. 1/2015

6. Různé:

   1) Stanovení termínu pracovní schůzky a Zasedání zastupitelstva číslo 7.

7. Informace:
    
   1) Pražská postup stavby
   2) VOK, postup výstavby
   3) Dotace SFORM, ulice Lipová
   4) Dotace MŠ
   5) Ocenění prací při napojení vodojemu Jíloviště na přívodní řad VOKu
   6) Informace o projednávání ÚP
   7) Informace pošta

8. Diskuse a dotazy občanů

Ing. Vladimír Dlouhý
 starosta

Pozvánka na výstavu Zbraslav a literatura

Letošní rok se nese v duchu oslav Roku pro Zbraslav; připomínky 900 let od první historické zmínky o Zbraslavi.  Stejně tak slaví i zbraslavské knihovnictví, neboť před 95 lety byla pro veřejnost otevřena první zbraslavská knihovna.
Výstava, s podtitulem Od Zbraslavské kroniky k dnešku, je k vidění v Galerii Městského domu Zbraslav od 4. do 27. března 2015.
Výstava je věnovaná nejen samotné knihovně a její historii, ale také osobnostem, které svůj život spojili se Zbraslaví a literaturou. Část výstavy je též věnovaná jedné z našich nejvýznamnějších literárně-historických památek – Zbraslavské kronice. Díky spolupráci se Státním okresním archivem Jihlava, kde je uložen jediný v úplnosti dochovaný opis této unikátní památky, se podařilo pro výstavu získat velice kvalitní obrazový materiál.

Adresa a otevírací doba galerie

Městský dům Zbraslav
1. patro
U Malé řeky 3
156 00  Praha 5 – Zbraslav

Výstava je otevřena ve výpůjčních hodinách knihovny:
pondělí, středa:  8,00 – 18,00 hod.
úterý: 12,00 – 16,00 hod.
čtvrtek: 12,00 – 18,00 hod.

Městská část Praha – Zbraslav
Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha 5 – Zbraslav
Ústředna +420 257 111 888
info@mc-zbraslav.cz,  www.mc-zbraslav.cz

Přílohy

Mime-filePlakát

Divadelní představení Králův Kejklíř 29.3.2015 od 15:00 hodin