Noc kostelů

 

Přílohy

Mime-filePlakát akce

Dětské odpoledne

 

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 7/2015 ze dne 29.4.2015

Informace č. 8 o organizaci dopravy během rekonstrukce Pražské

Vážení spoluobčané,

 

předkládáme Vám již poslední informaci č. 8 o postupu prací rekonstrukce komunikace Pražská. Zároveň si vás dovolujeme požádat o pochopení s těmito dopravními omezeními a respektování přechodného dopravního značení v souvislosti s konečnou úpravou vozovky.

28.5.2015 čtvrtek
   a) Ráno – pokládka ložné asfaltové vrstvy v křižovatce ulic Na Zvonici x K Dubíčku x  
                    Pražská
                  – pokládka ložné asfaltové vrstvy od motorestu (p. Šícha) po Strakonickou
                  – pokládka ložné vrstvy do zvýšených příčných prahů
           => od rána do odpoledne umožněn vjezd obyvatelům z ulice Příjezdní do ulice Pražská a dále možno pokračovat ulicí K Trnové, ulicí Hasičskou, Zahradní až na Močidla. Jediný problém bude s ulicí Lipovou, v této době nebude zajištěna obslužnost a k parkování automobilů, prosím,  využijte ostatní obecní komunikace.
    b) Odpoledne – asfaltový postřik I. a II. etapy až po křižovatku ulic Na Zvonici x Pražská x K Dubíčku  => odpoledne cca od 15 hod znemožněn vjezd na I.etapu a II.etapu do ulice Pražská z ulice Příjezdní, K Trnové, Na blatech. Vjezd pro obyvatele umožněn od Motorestu (p. Šícha) přes III. etapu a v křižovatce K Dubíčku a Na Zvonici je možné se dostat do Lipové a na Močidla

 

29.5.2015 pátek
    – Pokládka obrusné asfaltové vrstvy na I. a II.etapě na ulici Pražská s vynecháním všech odboček (křižovatek) do bočních ulic, pouze hlavní trasa na Pražské
  => Vjezd pro obyvatele umožněn od motorestu (p. Šícha) přes III.etapu a v křižovatce K Dubíčku a Na Zvonici možno dostat se do Lipové a na Močidla
    -odpoledne (v podvečer) po položení obrusné vrstvy na I. a II. etapě se provede asfaltový postřik na III.etapě a v křižovatce K Dubíčku x Na Zvonici
=> potom vjezd umožněn z ulice Příjezdní I. etapou

 

30.5.2015 sobota
    – položení obrusné vrstvy do všech odboček (křižovatek) do bočních ulic
=> vjezd vozidel do ulice Pražská z ulice Příjezdní 1. etapou

            
         V neděli 31. 5. 2015 bude umožněn průjezd dopravní obsluhy Pražskou ulicí do přilehlých lokalit. Do 4. 6. 2015 je ulice Pražská v režimu stavby a nelze na ní parkovat. Možné drobné změny mohou nastat v souvislosti s nepřízní počasí.

Děkujeme za pochopení s tímto  posledním významným omezením dopravy v naší obci.

 

Jana Malá
místostarostka

Návrh programu 9. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

 

P R O G R A M :

1. Zahájení

2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele

3. Schválení programu

4. Projednání a schválení :

a) Závěrečného účtu obce Jíloviště za rok 2014
b) Opatření k nápravě chyb a nedostatků při dílčím přezkoumání
c) Schválení roční účetní závěrky obce Jíloviště za rok 2014 sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2014
d) Programu rozvoje obce Jíloviště
e) Přihlášení obce Jíloviště do tendru České pošty na provozovatele pošty v Jílovišti
f) Dodavatele opravy střechy OÚ

5.seznámení:
a) S rozpočtovým opatřením č. 4/2015

6. Různé :

1) Stanovení termínu pracovní schůzky a Zasedání zastupitelstva číslo 10.

7. Informace :

   
1) Pražská postup stavby
2) VOK, postup výstavby
3) Informace o projednávání ÚP
4) Informace Urbiosisto

8. Diskuse a dotazy občanů

Ing. Vladimír Dlouhý
starosta