Předpůlnoční setkání a tradiční ohňostroj

Vážení spoluobčané, obec Jíloviště vás zve na:

  • předpůlnoční setkání v kapličce (rekonstruovaná hasičská zbrojnice u zastávky autobusů) – 24.12. od 23 hod. Pořádá Sbor dobrovolných hasičů.
  • tradiční ohňostroj, který se koná 30.12. od 19 hod. na hřišti.

Přílohy

Mime-fileOhňostroj

Sjezd Všenory

V listopadu 2015 proběhlo jednání s ředitelem ŘSD, závod Praha, p. Grossem a senátorem p. Oberpfalzerem na ředitelství ŘSD v Praze. Projednáván byl projekt z roku 2009 – odbočovací pruh a sjezd ze Strakonické v prostoru mostu na Všenory (podél zdi bývalé konírny) – viz plánek. Pozitivem pro část obce by bylo sice zklidnění dopravy a odklonění vozidel projíždějících Jílovištěm směrem na Všenory, Klínec  a Trnovou, ale negativním důsledkem by bylo zrušení stávajícího sjezdu u průmyslové zóny a přemístění či zrušení zastávek autobusů ve směru od Prahy. Záměr by měl být realizován v horizontu 8 let. Starosta i zastupitelstvo s tímto řešením nesouhlasí, ale pro závazné stanovisko za obec, chceme znát názory občanů na danou  stavbu. Starosta obce přislíbil ŘSD stanovisko za obec do konce února.

Prosíme tímto občany o vyjádření svého postoje k dané stavbě hlasováním v anketě na webu, příp. písemnými připomínkami či dotazy na mail: obec@jiloviste.cz nebo do schránky na budově obecního úřadu.

Přílohy

Mime-filePlánek

Výsledky ankety „Práce zastupitelstva obce Jíloviště po ročním působení“

108 Kladně     
19 Spíše kladně
20 Spíše záporně
35 Záporně

Zvonice 6/2015

Rozpočtový výhled obce Jíloviště na roky 2016 – 2018