Obec v Březnu 2020

Obec v Březnu 2020

31.03.2020

 

 

 

 

 

 

 

  • BYL ZŘÍZEN KRIZOVÝ ŠTÁB PRO ŘEŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
  • OBČANŮM JÍLOVIŠTĚ BYLY ROZDÁNY ROUŠKY 2 DNY PO VYHLÁŠENÍ NOUZOVÉHO STAVU
  • ZAČALA 2. a 3. ETAPA VÝSTAVBY VODOVODU A KANALIZACE V OBLASTI FR. SMOLÍKA
  • PROBĚHLO KONEČNÉ PŘEZKOUMÁNÍ HOSPODAŘENÍ OBCE JÍLOVIŠTĚ ZA ROK 2019 – BEZ ZÁVAD
  • VYVĚSILI JSME TIBETSKOU VLAJKU
  • PROBĚHLO KRIZOVÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA, KTERÉ ŘEŠILO OPATŘENÍ V DOBĚ NOUZOVÉHO STAVU
  • NADÁLE MAJÍ OBČANE MOŽNOST ULOŽIT VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ BIO ODPADU VE VELKOOBJEMOVÉM KONTEJNERU U VODÁRNY
  • ŽÁCI PRVNÍCH TŘÍD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/22 SE MOHOU PŘIHLÁSIT DO MNÍŠKU POD BRDY

příloha

[PKR-KUSK] Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020

[PKR-KUSK] Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020

31.03.2020

Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR ze dne 30. 3. 2020, která jsou účinná od 1. 4. 2020 od 6:00 hodin do 11. 4. 2020 do 6:00 hodin.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR, které se týká výjimky nošení respirátoru, roušky, ústenky, šátku, šálu nebo jiného prostředku, které brání šíření kapének, je určeno pro děti do dvou let věku a řidičů motorových vozidel, jsou-li sami v uzavřeném vozidle, je účinné od 31. 3. 2020.

 

 

Mimořádné opatření – nošení ochranných prostředků dýchacích cest 30.03.2020

 

Mimořádné opatření – prodloužení nařízení omezeného provozu OVM a SO 30.03.2020

 

Mimořádné opatření – prodloužení zákazu maloobchodního prodeje 30.3.2020

 

Krizový štáb obce Jíloviště 30.3.2020

Krizový štáb obce Jíloviště 30.3.2020

30.03.2020

Krizový štáb obce Jíloviště (dále jen KŠ) na svém jednání 30. 3. 2020 projednal a přijal následující opatření.

opatření

 

Nezaplacené poplatky

Nezaplacené poplatky

30.03.2020

Rozhodnutí

Krizový štáb, zastupitelé obce Jíloviště a Obecní úřad Jíloviště se usnesli, že nebudou sankcionovat nezaplacení všech poplatků, které občané platí obci do konce dubna příslušného roku, po lhůtě splatnosti navýšením dle ustanovení § 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích, tedy do 31.8.2020.

Znamená to, že občané nemusí navštívit OÚ za účelem placení poplatků a ani si vyzvedávat štítek na popelnici. Ten bude povinný (zatím) až od 1.9. 2020. V případě úhrady poplatku za popelnice přes účet bezhotovostním převodem na běžný účet obce č.: 4309731379/0800 bude známka vhozena do poštovní schránky příslušné nemovitosti.

Toto rozhodnutí bude zveřejněno na ÚD obce Jíloviště

Hlášení rozhlasu 30.3.2020

Hlášení rozhlasu 30.3.2020

30.03.2020

Vážení spoluobčané, dovolte mi sdělit vám v této nelehké době několik důležitých informací týkající se obce:

Krizový štáb, zastupitelé  a Obecní úřad Jíloviště se usnesli, že prodlouží lhůtu splatnosti všech poplatků, které občané platí obci o 4 měsíce, tedy do 31.8.2020

Znamená to, že občané nemusí navštívit OÚ za účelem placení poplatků a ani si např. vyzvedávat štítek na popelnici. Ten bude povinný až od 1.9. 2020. V případě úhrady poplatku za popelnice přes účet bezhotovostním převodem, bude známka vhozena do poštovní schránky příslušné nemovitosti.

Hlášení rozhlasu dne 30.3.2020