PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020

PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020

22.10.2020

Krizová opatření schválená na jednání vlády dne 21. 10. 2020:

 Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob

 Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

 Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů

Oznámení o odstávce vody 2.11.2020

Oznámení o odstávce vody 2.11.2020

21.10.2020

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

21.10.2020

Zadavatel Vás vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem
,,Zavedení vody a kanalizace do oblasti Fr. Smolíka – IV. etapa“

Předmět veřejné zakázky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba nových vodovodních řadů a kanalizace v obci Jíloviště.

Místo plnění zakázky
Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích v k. ú. Jíloviště parc. č. viz seznam v PD.

 

  Výzva

 

Odpovědi na dotazy k výběrovému řízení

 IV etapa v PDF

[PKR-KUSK] Mimořádná opatření MDZR a manuál ČLK

[PKR-KUSK] Mimořádná opatření MDZR a manuál ČLK

20.10.2020

 Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

 Poskytovatelům zdravotních služeb lůžkové péče, sociálních služeb

 Záznam o pozitivním nálezu ISIN

 

Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištěni léků během karantény

Doporučení ČLnK pro pacienty: Zajištěni léků během karantény

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 169/2020

[PKR-KUSK] Částka Sbírky zákonů č. 169/2020

20.10.2020

421
USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY
ze dne 19. října 2020 č. 1074
o přijetí krizového opatření

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. b) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. 

Vláda s účinností ode dne 21. října 2020 od 00:00 hod.

 sbírka 169