PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020

PKR-KUSK] Usnesení vlády ze dne 21. 10. 2020

22.10.2020

Krizová opatření schválená na jednání vlády dne 21. 10. 2020:

 Usnesení č. 1078: Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob

 Usnesení č. 1079: Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb

 Usnesení č. 1080: Krizové opatření o omezení činnosti orgánů veřejné moci a správních orgánů