Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny – projednáno vládou 24. 5. 2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny – projednáno vládou 24. 5. 2021

24.05.2021

Výsledek z dnešního jednání vlády – nová a novelizovaná mimořádná opatření MZ ČR:

 1.  Usnesení č. 485: Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2.  mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
 3.  změna mimořádného opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 4.  změna mimořádného opatření, kterým se stanovují podmínky testování dětí, žáků a studentů ve školách
 5. mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS CoV 2
 6.  změna mimořádného opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb

Krátce:

 • Od 1. června se v Česku změní systém testování. Lidé budou mít v červnu zdarma dva PCR a čtyři antigenní testy. Doposud měli PCR test zdarma pouze v případě, že je na něj poslal lékař kvůli podezření na onemocnění covidem-19. Antigenní test pak bylo možné na pojišťovnu absolvovat každé tři dny. Plánovaný letní provoz testování ministerstvo zatím ve formě mimořádného opatření nemá a rovněž ho bude teprve ladit a představovat.
 • Připravený je systém testování dětí na školách v přírodě a letních táborech. Pravidla budou platit od 31. května, pro obojí stejná. Režim pro dětské tábory bude stejný jako loni, jen doplněný PCR testováním.
 • Venkovní bazény se od 31. května otevřou na 50 procent kapacity. Dovnitř se bude smět jenom do šaten. Tedy nikoli do sprch.
 • Budou se také moci konat skupinové prohlídky v muzeích a památkách pro nejvýše deset lidí nebo až 30 lidí s potvrzením o prodělaném covidu, o testu či očkování.
 • Sport venku bude až pro 150 lidí, uvnitř pro 75 lidí.
 • Pěvecké sbory budou mít umožněno činnost při účasti 30 lidí. Smějí si během zpěvu sejmout ochranu dýchacích cest, ale musí se vést evidence účastníků. Lidé mají mezi sebou mít rozestupy dva metry a také splněnu jednu z podmínek na očkování, testování nebo prodělání nemoci.
 • Od 31. května budou moci již bez omezení otevřít zoo a botanické zahrady.
 • Další větší rozvolnění by pak mohlo přijít v polovině června, otevřít by mohly například vnitřní prostory restaurací či vnitřní bazény, obnovení provozu u solárií či wellness.

Informační leták hejtmanky ke změnám od 24. května 2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 24. května 2021

24.05.2021

Pozvánka na Strategie komunitního rozvoje MAS Hřebeny 2021-2027

Pozvánka na Strategie komunitního rozvoje MAS Hřebeny 2021-2027

24.05.2021

ve středu 2. 6. 2021 od 18h
Společenský sál v Pavilonu ZŠ Mníšek pod Brdy, Komenského 420

 

pozvánka

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny – projednáno vládou 21. 5. 2021

Mimořádná opatření MZ ČR a jejich změny – projednáno vládou 21. 5. 2021

23.05.2021

 1.  Platné znění dotčených částí zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii onemocnění COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů
 2.  Změna mimořádného opatření – provoz škol od-24.5.2021
 3.  Změna mimořádných opatření – lhůty pro uznávání COVID od 24.5.2021

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

21.05.2021

o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav
U 1359/06 a U 1360/06
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedených změn.

Zpracovaný návrh Změn ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci společného jednání o návrzích změn dne 8. 7. 2020.

 vyhláška U 1359/06 a U 1360/06