Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

Poptávka ceny za výkon TDI a koordinátora BOZP

31.05.2021

Starosta obce Jíloviště žádá tímto o zaslání cenové nabídky na výkon technického dozoru stavby a koordinátora BOZP na akci: „ Workout – volnočasové activity.

 

 Příloha

Dětský den v Jílovišti

Dětský den v Jílovišti

31.05.2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 24. května 2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 24. května 2021

31.05.2021

Mimořádná opatření MZ ČR – projednáno vládou 28. 5. 2021

Mimořádná opatření MZ ČR – projednáno vládou 28. 5. 2021

28.05.2021

Výsledek z dnešního mimořádného jednání vlády – mimořádná opatření MZ ČR,:

  1.  Usnesení vlády č. 486 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
  2.  Příloha č. 1 Usnesení vlády č. 486, mimořádné opatření, kterým se stanovuje omezení maloobchodního prodeje zboží a služeb a poskytování služeb
  3.  Příloha č. 2 Usnesení vlády č. 486, mimořádné opatření o testování obyvatel na SARS‑CoV‑2

Krátce co vláda odsouhlasila:

  • Od pondělí budou moci za stanovených podmínek otevřít všechny zbývající služby
  • Změny souvisí s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu. Od pondělí tedy budou moci restaurace, bary, hudební kluby, bazény, bowlingové herny či kasina otevřít i veřejnosti dosud nepřístupné vnitřní prostory. Zákazníci či hosté budou smět vstoupit jen tehdy, pokud podstoupili očkování, testování či prodělali nemoc ve stanovených termínech. Do restaurací budou moci i na základě provedeného tzv. antigenního samotestu, a to jak v zaměstnání či ve škole, tak i přímo na místě při vstupu do provozovny. Podmínky jsou obdobné jako u dosud otevřených zahrádek, tedy například bez možnosti provozování živé hudby a tance.
  • Stravovací zařízení musí dodržet stanovené počty osob u stolů a rozestupy mezi nimi, u bazénů, sportovišť a kasin bude platit omezení maximálně jedna osoba na 15 metrů čtverečních a důraz na dodržování dvoumetrových rozestupů mezi lidmi, ve wellnes zařízeních pak bude možné zaplnit jen 30 procent kapacity. Sauny mohou fungovat za podmínky vyhřátí na minimálně 80°C a bez využití krystalického ochlazování a ledových studní.
  • Pořadatelé kongresů a vzdělávacích akcí budou moci nově přivítat až 250 osob při zachování maximálně padesátiprocentní obsazenosti sálu, pěvecké sbory budou moci zkoušet či vystupovat až ve 30 lidech.
  • Do podmínek, jak se prokázat při vstupu do restaurací atd., přidalo ministerstvo i národní certifikáty o provedeném očkování. Pro jejich uznání platí stejná pravidla jako pro české občany, tedy 22 dní od první dávky u nedokončeného očkování a 22 dní až devět měsíců od první dávky u kompletního očkování a 14 dnů až devět měsíců u jednodávkové vakcíny.

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

25.05.2021

o zahájení řízení o vydání změny
Z 3813/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. I ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění  pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3813/00 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen ,,Změna ÚP“‚) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 19/26 ze dne I O. 9. 2020, kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem pořřzování dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Magistrát hlavního města Prahy, jako věcně příslušný správní orgán, připravil ve smyslu § 43 odst. 4 (poslední věta), § 54 odst. 2 a § 55 odst. 2 stavebního zákona a v souladu s § 171 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, návrh na vydání změny platné územně plánovací dokumentace formou opatření obecné povahy, kterým se Změna ÚP vydává.

Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen ,,krizová opatřenf‘) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen ,,metodické sdělenf‘), proběhne řízení o vydání výše uvedené změny takto:

Veřejné projednání se bude konat dne 30.6.2021 od 12.30 hod.

 vyhláška Z 3813/00