Mimořádná opatření MZ ČR – projednáno vládou 28. 6. 2021

Mimořádná opatření MZ ČR – projednáno vládou 28. 6. 2021

29.06.2021

Výsledek z jednání vlády – změny mimořádných opatření MZ ČR:

 1.  Usnesení vlády č. 604 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví:
 2.  Usnesení vlády č. 604, příloha č.1 změna mimořádného opatření k ochraně dýchacích cest
 3.  Usnesení vlády č. 604, příloha č.2 mimořádné opatření, kterým se omezuje provoz škol a vysokých škol
 4.  Usnesení vlády č. 604, příloha č.3 mimořádné opatření o diskriminačním RT-PCR vyšetření
 5. Usnesení vlády č. 604, příloha č.4 mimořádné opatření, kterým se stanoví plán očkování osob určených k očkování

Nejdůležitější změny se týkají nošení ochranných prostředků dýchacích cest. Od 1. července už nebudou povinné respirátory na nástupištích a v čekárnách veřejné dopravy, v motorových vozidlech, ve vnějších prostorách provozoven stravovacích služeb a na veřejných nebo soukromých akcích, kde bude uvnitř na jednom místě méně než 10 osob a venku 30 osob. Povinnost nosit alespoň roušku přestane platit na všech venkovních veřejných místech, ve vnitřních prostorách (s výjimkou těch, kde je nutné nosit respirátor) budou povinné jen tam, kde dochází na stejném místě a ve stejný čas k přítomnosti alespoň dvou osob vzdálených od sebe méně než dva metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.

Ministerstvo zdravotnictví také od 1. července nařídilo laboratořím, které testují PCR vzorky na přítomnost koronaviru, aby současně provedly u každého pozitivního vzorku tzv. diskriminační RT-PCR vyšetření na zjištění případné mutace koronaviru. Toto vyšetření budou mít povinnost provést u všech pozitivních vzorků do 24 hodin, případně si musí najmout jinou laboratoř, která toto vyšetření dokáže provést. Přehled projednaných mimořádných opatření naleznete v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví rovněž se souhlasem vlády vypsalo mimořádný dotační program pro zdravotníky pracující pro poskytovatele lůžkové péče, kteří pečovali o hospitalizované pacienty s covid-19. Cílem programu je pomoci zdravotníkům z nemocnic, kteří v uplynulém období zažívali extrémní psychickou zátěž spojenou s mimořádným náporem pacientů a také s nebývale vysokými počty zemřelých. Každé nestátní zdravotnické zařízení, které v období od 1. 3. 2020 do 17. 5. 2021 pečovalo o pacienty s covid-19, bude moci požádat o 8 000 korun na zdravotnického pracovníka či jiného odborného pracovníka. Z těchto penez pak bude moci dotyčný pracovník čerpat zdravotní služby za účelem obnovy tělesných a duševních sil, například na pobyt v lázních. Více v tiskové zprávě Ministerstva zdravotnictví.

Ministerstvo zdravotnictví také předložilo vládě plán na screeningové testování dětí přípravných tříd základní školy a přípravného stupně základní školy speciální a žáků základní školy, střední školy a konzervatoře v denní formě vzdělávání po jejich návratu do školních lavic v září. Plošné testování má pomoci získat komplexní informaci o virové náloži a s tím související potenciál šíření nákazy v populační věkové skupině v rozmezí věku 6 až 18 let, a to v období bezprostředně po letních prázdninách. Testování ve školách bude zahájeno první školní den a ukončeno 9. září a na jeho zajištění bude potřeba zhruba 4,2 milionu antigenních testovacích sad. Část z nich pokryjí nespotřebované sady z aktuálního školního roku, zbytek dokoupí Správa státních hmotných rezerv. Schválený plán.

 Screeningové testování – září 2021

Program 22. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 22. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

29.06.2021

Dne 12.7. 2021 v 18.00 – zahrádka restaurace Pod Lesem v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 2.8.2021 a zasedání zastupitelstva 4.8.2021
 6. Informace
 7. Diskuse a dotazy občanů

 Program 22. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště 

Informační leták hejtmanky ke změnám od 26. 06. 2021

Informační leták hejtmanky ke změnám od 26. 06. 2021

28.06.2021

Nové mimořádné opatření MZ ČR – platné od 26. června 2021

Nové mimořádné opatření MZ ČR – platné od 26. června 2021

28.06.2021

Nové mimořádné opatření MZ ČR z 25.6.2021:

 1.  Mimořádné opatření MZDR Mimoradne-opatreni-omezeni-maloobchodniho-prodeje-a-sluzeb-s-ucinnosti-od-26-6-2021

Co se od 26.6.2021 mění:

Změny v maloobchodě a službách

Co do obsazenosti, nově může být v provozovně jedna osoba na 10 m2.

Ruší se zákaz propagačních aktivit v maloobchodu.

Ruší se podmínka, že v jeden okamžik může být poskytována služba jednomu zákazníkovi. Stejně tak se ruší povinnost evidence zákazníků.

Kapacita návštěvníků bazénů a wellness se zvyšuje z 50 na 75 procent.

Novinka v hospodách či klubech

Nově je umožněna živá hudba, nikoli však tanec. Ten je stále zakázaný.

Kulturní akce

Zvýší se maximální počet účastníků na kulturních akcích na 5000 venku, částečně budou i na stání. A to bez omezení kapacity venkovního prostoru.

Uvnitř budou moci být akce pro 2000 návštěvníků, kapacita bude moci být naplněna maximálně ze 75 procent místo dosavadních 50 procent.

Do kin a multiplexů se vrátí možnost konzumovat občerstvení i v hledišti. Aktuálně je možné si občerstvení koupit, ale správně by divák v sále jíst neměl.

Muzea a galerie, hrady a zámky

V muzeích a galeriích bude možné počítat 10 m2 na návštěvníka, tedy zvýší se možná kapacita.

Co se týče hradů a zámků, v případě, že bude návštěvník očkovaný nebo testovaný, bude pro něj prohlídka bez omezení.

Tato opatření by podle ministra zdravotnictví měla zůstat v platnosti delší dobu.

Oznámení o přerušení dodávky Jíloviště – 29.6.2021

Oznámení o přerušení dodávky Jíloviště – 29.6.2021

28.06.2021

Oblast Hájensko a Fr. Smolika přerušení dodávky vody dne 29.6.21 od 8 – 16 hod., náhr. cisterna – mezi ulicemi Baxova a Na Hájensku

 
 

Oznámení o přerušení dodávky vody

Jíloviště Františka Smolíka – oprava vodovodního řadu

Od:

29. 6. 2021 08:00

Do:

29. 6. 2021 16:00

Obec:

Jíloviště

Důvod přerušení:

Oprava poškození zařízení cizím zaviněním

Náhradní zásobování:

Přistavené cisternové kontejnery

Výkopové práce budou prováděny:

v ulici Fr. Smolíka

NáhNáhradní cisterna – mezi ulicemi Baxova a Na Hajensku

Po obnovení dodávky pitné vody bude provedena kontrola a odkalení vodovodní sítě.

Detailní informace o dopadu odstávky

 • ul. Františka Smolíka
 • ul. Všenorská
 • ul. Na Hájensku
 • ul. Baxova
 • ul. Zenklova

V případě dalších dotazů prosím kontaktujte:

Dispečink 311 747 120
Zákaznická linka: 800 100 663

poruchy@vakberoun.cz

www.vakberoun.cz