Program 22. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 22. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

29.06.2021

Dne 12.7. 2021 v 18.00 – zahrádka restaurace Pod Lesem v Jílovišti

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 2.8.2021 a zasedání zastupitelstva 4.8.2021
  6. Informace
  7. Diskuse a dotazy občanů

 Program 22. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště