Otevírání studánek

Otevírání studánek

31.05.2022

Novoveský běh

Kulturní léto 2022

Kulturní léto 2022

30.05.2022

15. 8.-21. 8. 2022
KULTURNÍ LÉTO V KYTÍNĚ PODE VSÍ

OSLAVY 140 LET SDK KYTÍN

MÍSTO KONÁNÍ KYTÍNSKÁ OBECNÍ LOUKA V BRANCE

 Kulturní léto 2022

Program 35. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 35. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

27.05.2022

Dne 8.6.2022 v 18.0 0 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 15.8.2022 a zasedání zastupitelstva 17.8.2022
  6. Diskuse a dotazy občanů

Program 35. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Částka 66/2022 Sb. – krizové usnesení vlády

Částka 66/2022 Sb. – krizové usnesení vlády

27.05.2022

 Částka 66/2022 Sb. – krizové usnesení vlády