Program 35. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 35. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

27.05.2022

Dne 8.6.2022 v 18.0 0 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 15.8.2022 a zasedání zastupitelstva 17.8.2022
  6. Diskuse a dotazy občanů

Program 35. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště