Informační leták o provádění registrací uprchlíků od 01. 08. 2022

Informační leták o provádění registrací uprchlíků od 01. 08. 2022

22.07.2022

 

 

 

 

 

 

 

Oznámení o opravách místních komunikací 27. – 29.7.2022

Oznámení o opravách místních komunikací 27. – 29.7.2022

20.07.2022

 Výspravy v Jílovišti

Program 36. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Program 36. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

20.07.2022

Dne 3.8. 2022 v 18.00 v restauraci Tři bratři Jíloviště

PROGRAM :

  1. Zahájení
  2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
  3. Schválení programu
  4. Projednání a schválení
  5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 19.9.2022 a zasedání zastupitelstva 21.9.2022
  6. Seznámení
  7. Diskuse a dotazy občanů

Program 36. zasedání zastupitelstva obce Jíloviště

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise voleb 2022

Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise voleb 2022

20.07.2022

Volby do Zastupitelstva obce Jíloviště a do 1/3 Senátu Parlamentu ČR, konané ve dnech 23. a 24. září 2022

 

 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise

 

 

Informační leták se změnou pracovní doby na KACPU Kutná Hora od 18. 7. 2022

Informační leták se změnou pracovní doby na KACPU Kutná Hora od 18. 7. 2022

13.07.2022