Obec v Červenci a Srpnu 2023

Obec v Červenci a Srpnu 2023

31.08.2023

 

 

 

 

 

 

 

 • BYLA ZADANÁ URBANISTICKÁ STUDIE NA ZŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ VČETNĚ DOMU SENIORŮ V PROSTORU LÍPY REPUBLIKY
 • PROBĚHLA TRADIČNÍ AKCE DOŽÍNKY, ZA PODPORY OBCE JÍLOVIŠTĚ
 • ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO DOPLNĚNÍ PROGRAMU ROZVOJE OBCE JÍLOVIŠTĚ NA ROKY 2023 – 2026 S VÝHLEDEM DO ROKU 2028 O ZŘÍZENÍ VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ, VČETNĚ DOMU SENIORŮ A ZŘÍZENÍ FOTOVOLTAIKY NA STŘEŠE MŠ
 • BYLA PODEPSANÁ SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI MODERNIZACI ZASTÁVKOVÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V JÍLOVIŠTI S IDSK
 • SCHVÁLILI JSME PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI NA:
  • VÝSTAVBU SVAZKOVÉ ŠKOLY POD SKALKOU MNÍŠEK P.B.
  • ZŘÍZENÍ SYSTÉMU DOOR-TO-DOOR (ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ)
  • REKONSTRUKCE ULICE SOUBĚŽNÁ
  • ZŘÍZENÍ FOTOVOLTAIKY NA STŘEŠE MŠ
 • ZAHÁJENÍ STAVBY TLAKOVÉ KANALIZACE DO OBLASTI U CIHELNY
 • VE SPOLUPRÁCI S POLICIÍ ČR A MÍSTNÍM DOPRAVCEM, JSME UPRAVILI DOPRAVNÍ ZNAČENÍ NA PRAŽSKÉ ULICI O PLNOU ČÁRU
 • PROBĚHLO DRUHÉ PROMÍTÁNÍ LETNÍHO KINA NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI
 •  
 • Příloha Červenec a Srpen 2023

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zveřejnění seznamu nedostatečně identifikovaných vlastníků

30.08.2023

 Seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.9/2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.9/2023

30.08.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 9/2023 dne 23.8.2023

 

PROGRAM:

 1. Zahájení
 2. Projednání a schválení
 3. Seznámení: s výběrem dodavatele na zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny
 4. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 9.10.2023 a zasedání zastupitelstva 11.10.2023
 5. Informace
 6. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.9/2023

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti Září 2023

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti Září 2023

28.08.2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023 obec Jíloviště

Rozpočtové opatření č. 4/2023 obec Jíloviště

25.08.2023

Rozpočtové opatření č. 4/2023 obec Jíloviště