Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.9/2023

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.9/2023

30.08.2023

Zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č. 9/2023 dne 23.8.2023

 

PROGRAM:

  1. Zahájení
  2. Projednání a schválení
  3. Seznámení: s výběrem dodavatele na zavedení tlakové kanalizace do oblasti U Cihelny
  4. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 9.10.2023 a zasedání zastupitelstva 11.10.2023
  5. Informace
  6. Diskuse a dotazy občanů

 

Zápis č.9/2023