Obecní ohňostroj 2023

Obecní ohňostroj 2023

31.12.2023

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

24.12.2023

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
Oddělení územně plánovacích doku

 návrhu změny vlny 10

ÚP SÚ HMP

 

Oznámení o konání veřejného projednávání vlny 10866_2023

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

24.12.2023

návrhů změn vlny 35
Z 3569/35, Z 3574/35 a Z 3753/35
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Oznámení o konání veřejného projednávání vlny 35

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

24.12.2023

o společném jednání o návrzích změn vlny 09
Z 2998/09 a Z 3032/09

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška – oznámení Z 2998/09 a Z 3032/09

Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

24.12.2023

o společném jednání o návrzích změn vlny 09
Z 2998/09 a Z 3032/09

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

 

Veřejná vyhláška – oznámení Z 2998/09 a Z 3032/09