Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

24.12.2023

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor územního rozvoje
Oddělení územně plánovacích doku

 návrhu změny vlny 10

ÚP SÚ HMP

 

Oznámení o konání veřejného projednávání vlny 10866_2023