Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti – Březen 2023

Bohoslužby v kapličce-zvoničce sv. Floriána v Jílovišti – Březen 2023

26.02.2024

Připomenutí čipování popelnic

Připomenutí čipování popelnic

26.02.2024

Vážení spoluobčane, 28.2.2024 proběhne čipování popelnic na odpad. Nádoba bude označena čárovým kódem/čipem. Popelnice nechte venku do jejich označení. Popište je vašim popisným číslem.
 
S pozdravem
Obecní úřad

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

25.02.2024

návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

a

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 10

Pozvánka pro seniory do dílny 4. března

Pozvánka pro seniory do dílny 4. března

24.02.2024

Bohoslužby v kapličce – zvoničce sv. Floriána v Jílovišti – Únor/Březen 2024

Bohoslužby v kapličce  – zvoničce sv. Floriána v Jílovišti – Únor/Březen 2024

21.02.2024