Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13

18.03.2024

Dne 27. 3. 2024 v 18.00 v restauraci Restovna v Jílovišti

PROGRAM :

 1. Zahájení
 2. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 1 zákona o obcích) a zapisovatele
 3. Schválení programu
 4. Projednání a schválení
 5. Různé: Stanovení termínu příští pracovní schůzky 27.5.2024 a zasedání zastupitelstva 29.4.2024
 6. Informace
 7. Diskuse a dotazy občanů

Program zasedání zastupitelstva obce Jíloviště č.13

Bio dvůr Jíloviště 2024

Bio dvůr Jíloviště 2024

13.03.2024

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024

Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024

12.03.2024

pro zájemce, kteří chtějí obchodovat nebo používat k výrobě jedlé volně rostoucí houby z vlastního sběru, nebo pro provozovatele restaurací, kteří chtějí z jedlých volně rostoucích hub z vlastního sběru připravovat pokrmy Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze ve spolupráci s Českou mykologickou společností vyhlašuje na dny

9. dubna 2024 (úterý) v 10.00 hodin
a
25. června2024 (úterý) v 10.00 hodin

 

 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2024

Zvonice 1/2024

Zvonice 1/2024

11.03.2024

 • Slovo starosty
 • Aktuálně z radnice a ze zasedání zastupitelstva
 • Informace z obce
 • Betlém v kapličce u obecního úřadu
 • Požehnání Kříže pro Kazi
 • ODPADY od 1. 4. 2024
 • Otázky a odpovědi k zavádění systému „Door to door“
 • MŠ Jíloviště
 • Přátelé od lípy a pípy
 • Letní turistický tábor Lvíčat Jíloviště
 • Mladí hasiči SDH Jíloviště
 • Okrašlovací spolek obce Jíloviště
 • Bohoslužby v Jílovišti a okolí
 • TJ Jíloviště

Zvonice 1/2024

Příloha zvonice 1/2024

 

 

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

10.03.2024

návrhu změny vlny 37
Z 3588/37
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

 Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání Z 3588/37